annonse
SamferdselPLANLEGGER: Ylva Sneltvedt og Frode Bakken med skisser over infrastrukturen i Alvdal sentrum. Foto: Randi Nørstebø.

Senioringeniør Frode Bakken i Statens vegvesen er klar i sin tale angående planene i Alvdal sentrum: – Kommunen må vise at de vil satse. Vi har nok av prosjekter å bruke penger på, påpeker han og forteller at tre millioner kroner og en offensiv holdning fra Alvdal kommune vil kunne utløse over 100 millioner kroner fra ulike aktører til opprusting av sentrum og Rv. 3 gjennom Alvdal.

Frode Bakken, senioringeniør i Statens vegvesen har sammen med Alvdal kommunes Ylva Sneltvedt gjennomført møter med grunneiere som berøres av planene.

Ny Steibru

- Det som er sikkert er det trengs ei ny bru over Glomma. Den vil koste 40 millioner kroner. Vi ønsker at den skal komme helt i starten av neste planperiode, det vil si 2014, sier senioringeniør Frode Bakken. Overfor grunneierne skisserer vegvesenet tre ulike løsningen for infrastrukturen til og fra Rv. 3.

– Den ene er å bygge ny Steien Bru på samme sted som i dag. Da trengs ei midlertidig bru i byggefasen. Den andre varianten er å bygge ei ny bru på vestsida av den eksisterende brua. Da må riksveien flyttes tilsvarende. Det tredje alternativet er å legge veien helt vekk fra sentrum, forklarer Frode Bakken.

– Hva anbefaler Statens vegvesen?

– Nå er vi i en fase der vi utreder mulighetene og vi har ikke landa ennå, sier Bakken.

Mange positive grunneiere

– For oss er det viktig å ha god kommunikasjon med grunneierne i den fasen vi er nå. Vi viser de skissene vi har så langt og er veldig interesserte i innspill. For å få best mulig dialog treffer vi hver enkelt grunneier alene. Det er interessant for oss å merke oss at de grunneierne vi har truffet så langt har vært villige til å satse og bidra både med planer og penger, sier Frode Bakken, og fortsetter:

– Det er viktig å understreke at det er Alvdal kommune som sitter i førersetet. Kommunen må si tydelig i fra om de vil være med på dette, sier seniorrådgiver i Statens vegvesen, Frode Bakken.

– Hvor mye midler vil det utløse dersom Alvdal kommune bidrar med sine tre millioner?

– Det kan være snakk om mange millioner, men å tallfeste det helt konkret blir vanskelig. Vi snakker om et sted over 100 millioner kroner fra Statens vegvesen, fylkeskommunen, Jernbaneverket og private aktører, tror Bakken.

Viktig kommunikasjon

– Vi ønsker disse møtene med alle grunneierne for å sørge for god toveiskommunikasjon, sier Ylva Sneltvedt. Prosessen fram til 1. oktober er veldig viktig. Grunnlaget for en ny reguleringsplan og grunnlaget for gjennomføring av konkrete tiltak på Steia legges i denne perioden, understreker Sneltvedt.


– Steia dør ikke ut

olegjermundshaug

UTVIKLING: – Det må være utvikling hele veien, sier Ole Gjermundshaug. Foto: Randi Nørstebø.

Ole Gjermundshaug mener at kommunen gjerne kan bruke tre millioner på Steia. Men de må også satse på Steimosletta.

–Det er aktører som vil bruke 50 millioner på Steimosletta. Disse må få slippe til, mener daglig leder Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Anlegg AS. Han har ingen tro på at tre millioner på Steia vil løse noe. Men kommunen må gjerne satse der, og samtidig på Steimosletta.

–Det er ikke slik at det er en som skal leve og en skal dø, sier Gjermundshaug. – Steia dør ikke ut. Det skal være utvikling hele veien. Men, understreker Ole Gjermundshaug: – Det går bare en vei hvis kommunen ikke griper sjansen.


– Gale-mathias å stå på perrongen

gunnarbraten

TOGET GÅR: Gunnar Bråten skjønner ikke hvorfor ikke politikerne vil hoppe på toget. Foto: Randi Nørstebø.

– Det er gale-mathias å stå igjen på perrongen når toget går, sier daglig leder i BF Bygg og aksjeeier i kontorbygg AS, Gunnar Bråten.

Etter møtet med Statens vegvesen var han overrasket over hvor mye penger som kunne utløses dersom grunneiere og kommune bidro. – For meg er det viktig å fokusere på at det er instanser utenfra som er villige til å legge att penger i Alvdal. Jeg er ingen fanatisk tilhenger av Steia, og dette er heller ingen Steia-Steimosletta duell. Det handler om å utvvikle intrastruktur, sier Bråten. En kan si at en må prioritere og drive ansvarlig politikk, men det er ansvarlig politikk å handle når det trengs, sier daglig leder i BF Bygg, Gunnar Bråten.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse