annonse
Samferdsel

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist


MANER TIL RO: Fylkesråd Svein Borkhus maner til ro, og at Alvdal kommune sørger for en god forankring av sentrumsutviklingsprosjektet. Foto: Ivar Thoresen

Svein Borkhus følger debatten om sentrumsutvikling – Steia-prosjektet – i Alvdal med stor interesse. Både som fylkesrådsleder og som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Alvdal ved høstens kommunevalg.

Som leder av fylkesrådet kjenner han mange tilsvarende prosesser i Hedmark som den Alvdal er inne i nå, og det er med fylkesrådhatten på hodet han kommer med noen betraktninger rundt den pågående debatten.

Prosessen viktig

– I iveren etter å få til et bestemt resultat er det viktig å ikke glemme prosessen. I partnerskap som dette, med flere aktører involvert, må både fylkeskommunen, Statens Vegvesen og Jernbaneverket kunne kreve at prosjektene er godt forankret i kommunen. Det betyr minimum i formannskapet, eller enda bedre – i kommunestyret, sier Svein Borkhus.
  – Verken fylkeskommunen eller andre kan tvinge kommunen til å bli med, men er man med i et partnerskap kreves det at alle betaler sin del.

Kan ødelegge

– En dårlig prosess kan ødelegge en god sak, fortsetter fylkesrådslederen og legger ikke skjul på at de siste dagenes debatt kan tyde på at prosessen i Alvdal så langt ikke har vært helt optimal.
  – De som har medvirket fra fylkeskommunen har skrytt av den interne prosessen i Alvdal og av engasjementet til blant annet næringslivet som har vært involvert. Det som savnes er forankringa i kommunen. Det inntrykket forsterkes når flere i formannskapet gir uttrykk for at de ikke er informert, og ikke helt vet hva det dreier seg om, sier Borkhus.

Roe ned

Fylkesråden maner derfor nå til å roe ned situasjonen, finne ut av det hele, orientere seg og ta prosjektet videre på riktig måte.
  – Det er tross alt kommunen som er prosjekteier, og som søker om fylkeskommunale midler. Derfor er det viktig at det er godt forankret i det kommunale systemet, understreker Borkhus.
• Så langt har fylket bidratt med 650.000 kroner, pluss en halv stilling som prosjektleder, til sammen rundt én millioner kroner til sentrumsprosjektet i Alvdal.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse