annonse
Samferdsel

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist


TRENGER SERVICERUTA: Drosjeeier Odd Håvard Hågensen håper serviceruta kan komme i gang igjen, etter at den ble nedlagt fra fredag. Foto: Ivar Thoresen

Fra fredag ble det slutt på serviceruta for eldre. Men med flere brukere kan den komme i gang igjen.

Serviceruta har eksistert i mange år. Et tilbud til eldre i hele bygda om å komme seg på Steia for å handle og treffe andre folk. Ruta har vært kjørt av drosjene. Ordningen har fungert slik at passasjerene har betalt en egenandel på 40 kroner. Resten av kostnaden har vært subsidiert av kommunen.
  Men nå har ikke kommunen midler til å subsidiere serviceruta videre. I hvert fall ikke i det omfang den har hatt.
  Støtten til serviceruta ble tatt ut under kommunens budsjettbehandling i fjor høst, men det var penger igjen til å holde ruta i gang til 1. juli.

– Kjærkomment tilbud

– Dette er veldig synd . Serviceruta har vært et kjærkomment tilbud for de eldre.  Det er deres mulighet til å komme seg på butikken for å handle det de trenger, men det har også en sosial dimensjon. Takket være serviceruta treffer de andre folk og kan få tatt en kaffekopp med venner og bekjente når de først er ute, sier drosjeeier Odd Håvard Hågensen.
  Han har betjent serviceruta siden han tok over drosjedrifta i Alvdal 1. april, og vet godt hvor verdifull ruta er for de eldre, og hvor synd de synes det er at det nå er slutt.

Flere brukere

Til nå har de tre oppsatte rutene i Alvdal blitt kjørt slik at alle har hatt en mulighet til å komme seg på Steia to ganger i uka. For Hågensen har det betydd fire dager med servicerute-kjøring i uka.
  – Men det går fint an å redusere tilbudet til en gang i uka i stedet for to. Da beholder vi i alle fall tilbudet, sier Hågensen.
  – Men det aller viktigste vil være å få med flere brukere. Pr. i dag er det ikke flere enn ti faste brukere. Får vi med flere blir det enklere å få ruta i gang igjen, for da blir kostnadene lavere, sier Hågensen og oppfordrer potensielle brukere om å ta kontakt.

Fornøyd

For drosjeeieren er serviceruta også en del av næringsgrunnlaget for taxi-drifta i Alvdal.
  – Det er viktig kjøring for meg også, men det er ikke hovedpoenget her. Det viktigste er å kunne opprettholde et tilbud som jeg vet mange eldre i bygda setter stor pris på og som er viktig for dem, sier Odd Håvard Hågensen.
  Han er ellers meget godt fornøyd med de tre første månedene med taxi-drift i Alvdal.
  – Trafikken har vært veldig bra, sier Hågensen som dekker Alvdal med en liten taxi og en stor 16-seters bil.

 

 

– Håper vi kan få ruta i gang igjen

– Jeg håper vi kan finne midler til å få serviceruta i gang igjen, sier ordfører Olov Grøtting. Hun vil fremme en sak for kommunestyret til møtet 1. september.

OlovGrtting0711– Det var ikke med lett hjerte vi tok bort denne posten under budsjettbehandlingen i fjor høst. Dette har vært en ordning vi har hatt i mange år, og som betyr mye for mange, fortsetter ordføreren. Men, brukerne har blitt færre etter hvert, og kommunestyret valgte å opprette et dagtilbud for eldre i stedet da budsjettet ikke ga rom for begge deler.

Fått reaksjoner

– Vi hadde penger til å kjøre videre som før i første halvår. Derfor ble det ikke stopp før 1. juli, sier ordføreren.
  Hun hadde ventet flere reaksjoner da tilbudet ble strøket fra budsjettet. Men de kom ikke før nå, etter at ruta ble nedlagt fra 1. juli.
  – Jeg har fått en del henvendelser, og derfor vil jeg ta saken opp i kommunestyret.

En gang i uka

Ordføreren bekrefter, som drosjeeier Hågensen, at nøkkelen er å få flere brukere. Jo flere som benytter tilbudet, jo rimeligere for kommunen.
  – Derfor håper jeg får til en ordning som sikrer at vi i hvert fall kan gjenopprette en ukentlig tur på de ulike rutene. Hvis det er et ønske fra mange, og det ikke koster så mye, håper jeg vi kan få det til, sier Olov Grøtting.
 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse