annonse
Samferdsel

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

GRAVEKLART: Alt er merket og klart for graving av fiberkabel i Brenna. Gravinga starter denne uka. Foto: Ivar Thoresen

Denne uka starter gravinga i forbindelse med fiberutbygging i Alvdal sentrum. I løpet av høsten skal hele Brenna- og Steiaområdet ha tilgang til digital-TV, internett og bredbåndstelefoni via fiber.

Utbyggingen er et samarbeid mellom NØK kraftlag og Eidsiva bredbånd. NØK kraftlag står for infrastrukturen og tilretteleggingen av fibernettet mens Eidsiva bredbånd leverer innholdstjenestene. På TV-sida samarbeider Eidsiva bredbånd med Get.

Graving nå

– Alt er klart og gravinga starter denne uka, forteller Bård Træthaug i NØK kraftlag.  Det er Alvdal Graveservice som gjør gravejobben for NØK, og de starter i området mellom kommunehuset og Alvdal Næringssenter (husmorskola), der det skal opp et nytt noderom og en fibersentral.
  Derfra graves det først nordover Brenna til Thorsheim og nedover tilbake til sentralen. Deretter blir det gravd oppover og nedover suksessivt for å sikre alle muligheten til å koble seg på. I forbindelse med opprustinga av Møllergata er det allerede tilrettelagt for fiber der.

Ferdig i september

– Vi regner med at gravearbeidene vil være avsluttet i løpet av september, forteller Bård Træthaug.
  I forbindelse med gravearbeidene opplyser NØK kraftlag at det kan bli noe redusert framkommelighet på enkelte veier i kortere perioder. Fibergrøftene vil i hovedsak følge eksisterende veier, og det vil være nødvendig å krysse en del innkjørsler. Arbeidet vil for det meste bli gjennomført på dagtid.
  Så fort rør er lagt og gravearbeidet er ferdig vil NØK kraftlag starte jobben med å blåse fiber inn i rørene og legge til rette for at sentrumshusstandene kan få digital-TV, bredbåndstelefoni samt rask og stabil internettforbindelse via fiber.
  Eidsiva bredbånd kjørte en salgs- og kartleggingskampanje i vår, og var så godt fornøyd med responsen at arbeidet nå settes i gang umiddelbart etter at ferien er avviklet.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse