annonse
Samferdsel

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

RYDDER OPP: Arne Samuelshaug, Tor Lagmannsveen og øvrige mannskaper fra brannvesenet ryddet opp etter oljelekkasjen fra et vogntog på Steimosletta i formiddag. Foto: Ivar Thoresen

Oljesøl fra et havarert vogntog skapte i formiddagstimene i dag svært glatt vei fra Statoil og sørover mot Taverna. Brannvesenet fikset saken.

Uhellet skjedde da et vogntog som hadde fått motortrøbbel, og stod på Statoil, ble hentet for tauing sørover. Over en strekning på flere hundre meter fra Statoil og sørover lekket det betydelige mengder olje fra vogntoget mens det ble tauet.

Svært glatt

Den store oljelekkasjen gjorde riksveg 3 svært glatt på strekningen, og brannvesenet ble ved ni-tida i formiddag tilkalt for å sikre strekningen og hindre at veifarende fikk problemer som følge av den svært sleipe og glatte veibanen.
  De sørget også for manuell trafikkdirigering mens oppryddingsarbeidet pågikk. I tillegg kom Mesta og fikk ordnet nødvendig skilting for å gjøre bilistene oppmerksomme på fare for vanskelige kjøreforhold. 

Flis og grus

– Vi har først på Sagol, et sagflislignende materiale, forteller Tor Lagmannsveen.
  Dette ble lagt på langs hele strekningen og kostet ned for å binde oljen og få ”sugd” den opp fra veien.
  Deretter kom Alvdal skurlag med materiell for å koste det hele bort igjen.
  – Til slutt strør vi med grus for å være helt sikker på at det ikke blir glatt, forteller Tor Lagmannsveen.
  Et kjørefelt langs Riksveg 3 over Steimosletta var stengt mens oppryddingsarbeidet foregikk i formiddag.

Trailerhavari1
GLATT VEI: Veibanen ble svært glatt av oljesølet langs riksveg 3 på Steimosletta i formiddag. Men med et sagflislignende stoff som trakk til seg oljen fikk Arne Samuelshaug, Tor Lagmannsveen og flere fra brannvesenet ryddet opp. De sørget også for å dirigere trafikken mens oppryddingsarbeidet pågikk. Foto: Ivar Thoresen

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts