annonse
SamferdselUTSATT FOR TOG: Skogens konge denne gangen på trygg avstand fra togskinnene. Foto: Viltkamera.   

I fjor døde flere elger enn noen gang etter ublide møter med tog i Norge. Nå ber Jernbaneverket om lokal hjelp til å utarbeide handlingsplan mot dyrepåkjørslene.

– Påkjørsler av dyr gir negative konsekvenser både for samfunn og dyr, påpeker Jernbaneverket og ber Alvdal kommune om å komme med tilbakemeldinger på prioriteringer og forslag til tiltak pluss innspill på hvem som kan bidra i det lokale samarbeidet. Jernbaneverket har sendt planforslaget ut på høring men håper på innspill på om det er flere som burde fått planen.

Handlingsplanen fokuserer på artene elg, reinsdyr og sau og anbefaler at innsatsen konsentreres til baner som har mer enn fem prosent av påkjørslene for elg, sau og rein de siste ti årene. Dette betyr at Nordlandsbanen, Røros- og Solørbanen, Dovre- og Trønderbanen, Bergensbanen og Dovre- , Gjøvik- og Raumabanen prioriteres. Jernbaneverket ønsker å få involvert berørte parter på best mulig måte og ber Alvdal kommune om hjelp til å videreformidle handlingsplanen til relevante grunneiere og andre berørte innen 20. oktober.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse