annonse
Samferdsel

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SPARER TO MIL: Om traseen for lyntog legges fra Alvdal over Savalen til Kvikneskogen blir ruta rundt to mil kortere enn via Tynset. – Enklere, billigere og raskere, mener Jarle Tronslien. Foto: Ivar Thoresen

Jarle Tronslien mener regionens stasjon og stoppested om det blir lyntog mellom Oslo og Trondheim bør ligge i Alvdal, og at banen ikke bør innom Tynset i det hele tatt.

Den erfarne reiselivsmannen kaster seg inn i diskusjonen om trasévalg for en framtidig jernbanelinje for høyhastighetstog ved å børste støvet av tyskernes gamle planer fra krigens dager for motorvei mellom Oslo og trønderhovedstaden.

To mil kortere

De planene innebærer en trasé som går fra Alvdal over Savalen og til Kvikneskogen, og ikke innom Tynset i det hele tatt.
  – Svingen om Tynset er en omvei, sier Tronslien.  
  – Ruta over Savalen er faktisk nesten to mil kortere, og ved en hastighet på 250 kilometer i timen betyr det fem minutter kortere reisetid, påpeker Tronslien.
  Trolig er tidsbesparelsen enda større, fordi veien om Tynset innebærer flere hastighetsbegrensende kurver en den mer direkte traseen over Savalen.

Luftslott

– Høyhastighetsbane er antakelig et luftslott, men så lenge det snakkes om er det viktig å diskutere alternativene, mener Jarle Tronslien, som luftet sine tanker om trasévalg første gang under et møte om lyntoget på Tynset i vår.
  – Jeg kan ikke skjønne annet enn at det er et enklere, billigere og raskere alternativ å følge ruta fra Alvdal, over Plassen, Savalen og til Kvikneskogen. Det innebærer færre tunneler og en unngår de trange passasjene på Strømmen/Brandvoll og Tunndalen. Jordveier og krysninger spares, og banen vil gå mer rett fram, poengterer Tronslien.
  – Dette er verdt å ta med i betraktningen for de som skal prosjektere dette. At det blir en stasjon her i regionen er åpenbart, men denne kan like godt ligge i Alvdal som på Tynset, mener Jarle Tronslien.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse