annonse
Samferdsel

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 LAVERE FART: Farten er redusert med 10,2% etter at det ble innførst gjennomsnittsmåling av hastighet på Riksveg 3 mellom Langodden og Barkald. Foto: Ivar Thoresen

Gjennomsnittshastigheten på bilene langs Riksveg 3 mellom Langodden og Barkald er redusert med 10,2 % etter at det ble innført gjennomsnittsmåling av hastighet mellom to fotobokser på strekningen.

Dette kommer fram i en rapport fra Vegdirektoratet.
  Gjennomsnittsmåling av hastighet mellom to punkter – såkalt streknings-ATK – ble satt i gang som et prøveprosjekt på tre strekninger i landet i 2009, deriblant strekningen mellom Langodden og Barkald på Riksveg 3.

Fra 88,5 til 78,3 km/t

Fartsgrensa på Rv. 3 mellom Langodden og Barkald er 80 km/t. Vegdirektoratet viser i sin rapport til målinger i to perioder – før og etter at fartsmålingen ble innført. Målingene omfatter data for trafikk i én uke før målingene og en periode på tre uker etter målingene ble innført.
  Det betyr at tallgrunnlaget før målingene ble innført omfatter 2.293 kjøretøy, mens 21.873 kjøretøyer utgjør grunnlaget for tallene etter måling ble innført.
  Resultatet er tydelig. Gjennomsnittsfarten på strekningen er redusert fra 88,5 kilometer i timen før målingen ble innført, til 78,3 kil ometer i timen etter målingene ble satt i drift. Det tilsvarer en fartsreduksjon på 10,2%.
  Ved det nordligste punktet – ved Langodden er farten redusert med hele 18%, fra 90 km/t til 72 km/t.

Færre drepte og skadde

Med bakgrunn i målt fartsreduksjon og gitt en del forutsetninger antyder rapporten at streknings-ATK mellom Langodden og Barkald gir en betydelig lavere ulykkesrisiko.
  Fartsreduksjonen medfører en reduksjon i antall drepte på 35,3%, hardt skadde med 25,2% og lett skadde med 13,5%.
  Det totale ulykkestallet forventes å bli redusert med 23%.
  – Når det gjelder reduksjon av ulykker er det først mulig å måle dette etter tre-fire års drift, skriver direktør Marit Brandtsegg og avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet i rapportens forord.

God erfaring

– Streknings-ATK framstår som et nytt og sterkt trafikksikkerhetstiltak med høy virkning og vil således kunne utgjøre et viktig virkemiddel for bevege seg i nullvisjonens retning, heter det i Vegdirektoratets rapport.
  – Statens vegvesen vil følge utviklingen meget nøye gjennom driftsstatistikk og kompletterende undersøkelser av den framtidige virkningen på fart. Når anleggene har vært i virksomhet en tid vil vi også følge opp med undersøkelser direkte på skader og ulykker, heter det videre.

fotoboks2
FÆRRE ULYKKER: Gjennom at farten har gått ned, reduseres også risikoen for ulykker, konkluderer Vegdirektoratet i sin rapporte om streknings-ATK, som er prøvd ut tre steder i landet, blant annet på Riksveg 3 her ved Langodden. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse