annonse
Samferdsel

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 INNBRINGENDE:  Fotoboksene på Rv.3 ved Langodden og Barkald genererte over 3,5 millioner kroner i bøteinntekter i 2011. Foto: Ivar Thoresen

Fartsmålingen på Riksveg 3 mellom Langodden og Barkald brakte i 2011 inn over 3,5 millioner kroner i bøter til Staten.

2011-statistikken fra Politidirektoratet viser at 198.611 kjøretøyer ble kontrollert og fikk farten sin gjennomsnittsmålt på den drøyt en mil lange strekningen på Riksveg 3 mellom Langodden og Barkald.

Inbringende fotobokser

Fotoboksene som måler gjennomsnittsfarten mellom to punkter – såkalt streknings-ATK – langs Riksveg 3 gjennom Alvdal har dermed vært vellykket på flere måter.
  Som Alvdal midt i væla skrev torsdag har gjennomsnittsfarten på strekningen gått ned fra 88,5 km/t til 78,3 km/t, en reduksjon på 10,2%.
  I tillegg er det i 2011 skrevet ut bøter for til sammen 3.587.200,-. kroner.
  Politidirektoratets statistikk viser at 2.215 av de 198.611 kontrollerte kjøretøyene holdt så høy fart mellom de to fotoboksene at de ble bøtelagt.
  Gjennomsnittsboten var på 1.620 kroner. Det gjør fotoboksene i Alvdal til noen av de meste innbringende i landet, sett i forhold til antallet kontrollerte kjøretøy.
  Alle landets fotobokser sikret til sammen over 231 millioner kroner til statskassa i 2011.

Flere målinger

Streknings-ATK, slik som i Alvdal, ble innført som en prøveordning på tre steder i landet fra 2009. Nå varsles det opptrapping av denne formen for trafikkovervåkning.
  Både politiinspektør Jan M. Guttormsen i Politidirektoratet og avdelingsdirektør Guro Ranes i trafikksikkerhetsavdelingen i Statens vegvesen sier til VG Nett at det vil bli betydelig flere fotobokser som måler fart over en viss strekning i åra framover.
  – Det ligger inntil 40 slike streknings-ATKer i bestillingen fra Samferdselsdepartementet for de neste tre årene. Særlig ser vi på mulighetene for å sette opp slike i tunneler, ettersom det her er ekstra alvorlig dersom det skjer ulykker, sier Ranes til VG Nett.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse