annonse
Samferdsel

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 TRYKKER PÅ: Prosjektleder Frode Bakken i Statens Vegvesen mener argumentene for ny Steien Bru for Riksveg 3 over Glomma i Alvdal er så gode at det er håp om å få penger til bygging i 2014. Foto: Ivar Thoresen

Statens Vegvesen ønsker å bygge ny Steien Bru for Riksveg 3 over Glomma allerede i 2014. Gjerne ei trebru i Aukrust-stil. Nå har de med seg politikere og kommuneadministrasjonen på to dagers idédugnad rundt prosjektet.

– Det er et behov for å skifte ut brua, og da er det naturlig å se helheten rundt løsninger også på begge sider av brua, sier prosjektleder for Rv. 3 gjennom Alvdal sentrum, Frode Bakken i Statens Vegvesen.
  Det handler både om hastighet, kryssløsninger, eventuelle rundkjøringer og hensynet til mjuke trafikanter.

To dagers seminar

  – Vi har i den forbindelse behov for en god dialog og prosess med kommunen. Det er bakgrunnen for dette arbeidsseminaret.
  Seminaret startet torsdag ettermiddag, pågår utover kvelden og hele fredag, med Statens Vegvesen som arrangører. Foruten en delegasjon fra Vegvesenet, deltar representanter fra Norconsult, formannskapet, kommuneadministrasjonen og Storsteigen videregående skole.

Ny planperiode

– Hvis vi får kjørt det løpet vi håper på, er planen bygging i 2014, framholder Bakken.
  Det forutsetter at prosjektet blir prioritert inn med midler i Nasjonal Transportplan som skal vedtas for en ny periode i Stortinget neste vår. Det forutsetter også at et komunnalt reguleringsplanarbeid er ferdig og vedtatt senest høsten 2013.
  – Riksveg 3 er så viktig og vi mener vi har veldig gode argumenter for at dette skal bli et prioritert prosjekt, fortsetter Frode Bakken og understreker at det også er et komplekst prosjekt, med både stor gjennomgangstrafikk og betydelig lokaltrafikk.

Bygges nedstrøms

Både Frode Bakken og prosjektleder Kai Slagsvold Hekne i Norconsult håper på to interessante og nyttige dager med lokale politikere og byråkrater i Alvdal i en frittenkende idédugnad rundt mulighetene for den nye brua og tilhørende veiløsninger på begge sider av brua.
  – Det er gjort et forprosjekt på brusida, og ei trebru i Aukrusts ånd er noe vi virkelig kunne tenke oss. Dette handler om Riksveg 3 gjennom Alvdal sentrum. Vi må bygge ei bru som er noe å vise fram, ikke noe flatt og intetsigende, men sjølsagt innenfor rimelighetens grenser.
  Men Bakken understreker at det så langt bare er grove skisser som foreligger, og at tanken er å få opp nye og spennende ideer gjennom møtene med blant annet kommunen.
  – Det ligger få føringer i prosjektet så langt, men vi tenker oss ei ny bru nedstrøms dagens bru, slik at trafikken kan gå som normalt over dagens bru i byggeperioden.
  Han understreker også at grunneiere og andre berørte vil bli koblet inn i prosjektet så tidlig som mulig for å sikre en åpen og god prosess.
 
Steibrua
UTSLITT: Steibrua er utslitt og Statens Vegvesen vil helst bygge ny allerede i 2014. Den blir mest sannsynlig litt nedstrøms, til venstre for dagens bru. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse