annonse
SamferdselTAR FORM: Anleggsarbeidet med stasjonshagen og publikumsområdene rundt er for lengst i gang, og nå bidrar Statens Vegvesen med foreløpig tilskudd til Jernbaneverkets arbeid. Foto: Ole Sylte Heggset.

Områdene rundt Alvdal stasjon er i ferd med å ta form, og nå får Jernbaneverket bidrag fra Statens Vegvesen gjennom 250 000 kroner i tilskudd til det allerede påbegynte arbeidet.

  - Vi har et delansvar for kollektivtrafikk i knutepunkter og ønsker derfor å bidra med midler. Dette er bakgrunnen for at vi finner rom for et tilskudd til anleggsarbeidet på 250 000 kroner, skriver seksjonsleder Hanne Finstad i sitt svarbrev til Jernbaneverket ved Tone Vanvikmyr på Hamar.

Tilskuddet kommer etter søknad fra Jernbaneverket om anleggsbidrag til den pågående utbyggingen av felles publikumsområde for buss og tog på Alvdal stasjon. Byggeplanen er en del av Steia-prosjektet, og areal for selve bussoppstillingen skal prosjekteres høsten 2012, med tanke på utbygging og ferdigstilling i 2013.

Vegvesenets Hanne Finstad utelukker ikke ytterligere bidrag, når endelig prosjektering er unnagjort for bussoppstillingen.  - Vi er innstilt på å bidra sammen med kommunen for å gjennomføre utbygging av areal for oppstilling av buss, men vil komme tilbake til dette når prosjektering og ressursbehov er ytterligere avklart, avrunder hun i sitt tilsagnsbrev.

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse