annonse
SamferdselGANG- OG SYKKELVEG: Det er i dag ikke spesielt trivelig å være mjuk trafikant langs fv. 29 mellom Steimokrysset og Gjelten bru. Mye tungtrafikk og høye hastigheter går ut over trafikksikkerheten, men nå starter Statens Vegvesen opp reguleringsplanarbeid for å legge til rette for gang- og sykkelveg på strekningen (merket i rødt på bildet). Illustrasjon: Statens Vegvesen.

Statens Vegvesen har varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan for fv. 29 fra Steimokrysset til Gjelten bru, med tanke på å legge til rette for gang- og sykkelveg.

Prosjektleder Ole Fossum i ressursavdelingen hos Statens Vegvesen har arbeidet med å lede reguleringsplanarbeidet. 

- For å være i forkant med tanke på prosjektering, grunnerverv, m.m. starter vi nå opp dette arbeidet. Det er viktig å skape dialogen nå, og spesielt vil vi arrangere møte med grunneiere og gjerne høre fra eventuelt andre berørte/brukere langs strekningen. Innspill kan fremmes fra nå av og fram til 20. desember i år. Når reguleringsplanen er ferdig lagd vil utkastet deretter gå ut på høring. Til syvende og sist er det et vedtak i Hedmark Fylkeskommunes fylkesting som avgjør når eventuell anbudsrunde og byggestart kan skje, sier Fossum.  

Spørsmål om prosjektet sendes til: Statens Vegvesen v. Ole Fossum, tlf 62 55 36 99, eventuelt via e-post: ole.fossum@vegvesen.no Høringsuttalelser sendes så til Statens Vegvesen Region Øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, alternativt på e-post: firmapost@vegvesen.no Frist er altså innen 20. desember.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse