annonse
Samferdsel

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SIER NEI: Jarle Tronslien vil ikke at det skal skje noe med Riksveg 3 gjennom Alvdal før alternativet med å legge riksveien over Øya er utredet. Foto: Ivar Thoresen

Jarle Tronslien og fire andre alvdøler krever i et brev til Alvdal kommune med kopi til Statens vegvesen full stopp i alt arbeid med Riksveg 3 gjennom Alvdal inntil konsekvensutredning av Øyaalternativet foreligger.

– På vegne av listen med 137 underskrifter ber undertegnede om at alt arbeid med fremdrift av Rv. 3 gjennom Alvdal utsettes til en konsekvensutredning av Øyaalternativet foreligger, skriver Jarle Tronslien, Gudmund Holmen, Terje Vedum, Hallvard Ligård og Erik Strypet i brevet til Alvdal kommune – med henvisning til det tidligere kravet om dette, sendt kommunen i juni 2011 og underskrevet av 137 personer pluss en forening.

Etterlyste svar

De fem alvdølene redegjør i brevet for prosessen fra deres opprinnelige henvendelse fram til dags dato, sett fra deres ståsted.
  I oktober i fjor sendte Jarle Tronslien et brev til Alvdal kommune hvor han med henvisning til Forvaltningsloven etterlyste et svar på kravet om konsekvensutredning av Øyaalternativet fra juni 2011. Dette brevet ble besvart senere samme måned:
  «Vi kan opplyse om at dette initiativet er tatt inn i sluttbehandling av kommunedelplan for Alvdal tettsted 2011-2014(20). Alternativ trasé for Rv. 3 ligger inne i i planen som ble vedtatt av kommunestyret i sak 63/11. En eventuell konsekvensutredning av dette alternativet for Rv. 3 vil komme i etterkant av planen og vil være Statens vegvesen sitt ansvar», heter det i svaret fra Alvdal kommune, undertegnet av Inger Stubsjøen, leder av enhet for Plan, Byggesak og Geodata.

Aldri vært fremmet

Brevskriverne viser videre til forslaget til reguleringsplan som Statens vegvesen i forbindelse med planene om ny Steibru og Rv. 3 gjennom Alvdal sentrum rett før jul la ut til offentlig ettersyn.
  Her henviser de til at det står: «Det har også gjennom forfasen kommet fram ønsker om å vurdere alternativ trasé som ligger inne i kommunedelplan. Dette har imidlertid ikke vært bestillingen for prosjektet og er ikke blitt vurdert.»
  – Vår konklusjon etter de siste informasjoner fra Statens vegvesen tilsier at anmodningen om konsekvensutredning av Øyaalternativet, som ble fremmet i brevet den 20.06.11, aldri har vært fremmet, skriver  Jarle Tronslien, Gudmund Holmen, Terje Vedum, Hallvard Ligård og Erik Strypet i sitt brev til Alvdal kommune.

 

– Dette handler om ny bru, ikke Riksveg 3-trasé

OlaEggset1212
MANGE ÅR: – En konsekvensutredning av Øyaalternativet vil ta mange år. Det er ikke det som er saken nå, det er ny Steibru, påpeker varaordfører Ola Eggset. Foto: Ivar Thoresen

– Det er ikke ny riksvegtrasé som er saken nå, det er ny Steibru og tiltak for å øke trafikksikkerheten på begge sider av brua i den forbindelse, understreker varaordfører Ola Eggset (V) i en kommentar til brevet fra de fem alvdølene.

– Vedtakene i forbindelse med sentrumsplana er klokkeklare og alt er oversendt Vegvesenet, sier Eggset og henviser til kommunestyrevedtaket fra september 2011:
  «Kommunestyret vil avhengig av Vegvesenets konklusjoner og anbefalinger vedrørende trasévalg gjennomføre fullstendige utredninger, herunder konsekvensanalyser, for eventuell flytting av Rv. 3 i forbindelse med rullering av sentrumsplanen/kommuneplanen.»
  – Jeg kan bare gjenta det både ordføreren og jeg har sagt før. Det er ikke ny trasé for Riksveg 3 som er tema nå, det er ny bru. Vegvesenet har en intern bestilling på ny Steibru og tilhørende tiltak på begge sider av brua som kan forbedre trafikksikkerheten gjennom Alvdal sentrum og forholder seg til det, påpeker varaordfører Eggset.

Aldri tatt ut

Han understreker videre at den alternative traseen over Øya aldri har vært tatt ut av noen planer.
  – Den har ligget der hele tida, så jeg har mine ord i behold. Vi har har sagt at vi vil gjennomføre en fullstendig utredning når, og hvis, Vegvesenet anbefaler det og konkluderer med at det må gjøres.
  – Det kan bli et tema ved neste rullering av sentrumsplanen, men det er ikke et tema nå, sier Eggset.

Ryddig prosess

Varaordføreren mener videre at Vegvesenet har kjørt en meget ryddig og god prosess i forbindelse med planene for ny Steien bru og forbedringer av Rv. 3 på begge sider av brua.
  – En full konsekvensutredning av Øyaalternativet – slik det kreves i brevet, er en stor og tung prosess som vil ta mange år. Man kan like det eller ikke, men sånn er systemet, og vi må forholde oss til lover og regler, enten vi er enig eller uenig.
  – Det kan godt hende vi må bestille en slik utredning, men det er ikke tida for det nå, fordi det er ikke det som er saken. Nå handler det om ny bru, gjentar Eggset og er litt forundret over at brevskriverne ikke har fått med seg at sentrumsplanen er vedtatt og at alternativ Riksveg 3-trasé ligger inne i det vedtaket.
  – Det må konsekvensutredes når tida er der. Så langt har det ikke vært Vegvesenets vurderinger at tida er moden for det. Tvert i mot har de signalisert at mange andre prosjekter står foran i køen. Endret trasé for Rv. 3 gjennom Alvdal kommer et godt stykke ned på prioriteringslista, og ligger dermed eventuelt veldig mange år fram i tid, avslutter Eggset.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse