annonse
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 MANGE INNSPILL: Prosjektleder Frode Bakken i Statens vegvesen (til høyre) får innspill fra kommunestyrerepresentant Inge Rune Wahlstrøm (Frp) og Jarle Tronslien under den åpne kontordagen på Aukrustsenteret torsdag. Foto: Ivar Thoresen

– En del av reaksjonene vi har sett i avisene og hørt ellers i bygda, bygger på manglende kunnskap om hvor dårlig Steibrua faktisk er. Så lenge vi har ansvaret for brua er liv og helse det primære. Det tar vi alvorlig.

Det sier prosjektansvarlig Frode Bakken i Statens vegvesen til Alvdal midt i væla ved avslutningen av Vegvesenets andre åpne kontordag på Aukrustsenteret, torsdag. Den åpne kontordagen var en del av høringsprosessen som Vegvesenet har gående i forbindelse med planene om ny Steien bru og oppgradering av Riksveg 3 på begge sider av brua.

Stort engasjement

Bakken har merket seg det store lokale engasjementet rundt saken – inkludert ønsket om ny trasé for Riksveg 3 over Øya og kravet om folkeavstemning over hvor veien skal gå.
  Bakken fastholder at ny trasé ikke er tema, og at saken nå dreier seg om ny bru og de trafikksikkerhetsmessige forbedringene det er mulig å få til på begge sider av elva i den forbindelse.
  – Det er ikke unormalt at saker som dette engasjerer i lokalmiljøet. At det er uenighet kan vi leve med. Det er diskusjoner som bringer oss framover, sier Bakken og er glad for alle innspillene som er kommet underveis.
  – Vi har justert planene betraktelig i forhold til utgangspunktet.

Behandles senest i april

Høringsfristen på reguleringsplanen er 11. februar. Deretter kommer reguleringsplanen til kommunal behandling, senest i kommunestyret i april.
  – Nå skal vi ta med oss de innspillene vi har fått og se nærmere på dem. Det har kommet gode innspill fra lokale aktører. Det er viktig, for det er de som skal leve med løsningene daglig. De motforestillingene vi har fått kjenner vi til fra før, forteller Bakken.
  – Så er det som i andre saker også her umulig å gjøre alle til lags. Det blir ikke hundre prosent uttelling for alle.

100 millioner

Bakken minner om at planer er en ting. De skal finansieres også, og det er ennå ikke i orden, men målet er å komme inn på Nasjonal Transportplan (NTP) som skal stortingsbehandles til våren, slik at det kan bygges ny bru i 2014.
  – Vi skal gjøre en grundigere kalkyle etter arbeidet med reguleringsplanen. Det mest konkrete vi kan si nå er at ny bru har et kostnadsestimat på rundt 60 millioner kroner.   
  Det har vært antydet en totalkostnad på rundt 100 millioner kroner, uten at Frode Bakken vil bekrefte det tallet.
  – Vi får i hvert fall ikke 100 millioner via NTP, men jeg blir overrasket om vi ikke får til brua, sier han.
  Det underbygger det han innledet med: Steibrua er i en slik forfatning at ny bru må bygges.

steibrua2
DÅRLIG BRU: – En del av reaksjonene vi har sett i avisene og hørt ellers i bygda, bygger på manglende kunnskap om hvor dårlig Steibrua faktisk er. Så lenge vi har ansvaret for brua er liv og helse det primære. Det tar vi alvorlig, sier Vegvesenets Frode Bakken. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse