annonse
Samferdsel

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 BYGGESTART: Med 110 millioner kroner avsatt til ny Steibru og tilhørende veiutbedringer på begge sider av brua, ligger alt an til byggesart neste vår. Foto: Ivar Thoresen

I handlingsplanen i forbindelse med Nasjonal Transportplan er det avsatt 110 millioner kroner til ny Steien bru og tilhørende veiutbedringer i Alvdal i 2014 og 2015.

– Her blir det rundkjøring, bru og opprusting på begge sider av brua. Alt dette kommer Alvdal til gode, sier vegsjef Aud M. Riseng i Hedmark til Arbeidets Rett.
  Det er satt av 45 millioner kroner i 2014 og 65 millioner i 2015. Til sammen 110 millioner kroner, noe som er den største veibevilgningen i Nord-Østerdal på veldig mange år.

Dette betyr at alt ligger til rette for å følge planen om å legge vei- og bruprosjektet gjennom Alvdal sentrum ut på anbud ved juletider, med anleggsstart så snart neste års vårflom gir seg.
  Prosjektleder Frode Bakken i Statens vegvesen har tidligere også antydet at det allerede i høst kan være aktuelt å starte arbeidet med forberedelser til avlastningsbru under byggeperioden.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse