annonse
Samferdsel

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 DEL AV EIENDOMSSKATT: Johan Nesteby og Inge Rune Wahlstrøm i Alvdal Vei ønsker at deler av eiendomsskatten skal gå til drift av Alvdal Vei i framtida. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal Vei ønsker seg finansiering via den nye eiendomsskatten som innføres i hele Alvdal kommune fra 2014. – Det vil være den beste løsningen om deler av eiendomsskatten går til drift av Alvdal Vei, sier styreleder Inge Rune Wahlstrøm i Alvdal Vei.

Alvdal Vei er overbygningen for 12 private veilag som siden 2008 har hatt ansvaret for driften av nærmere 53 kilometer private veier i bygda. Så langt har driften vært finansiert gjennom årlig brukerbetaling og kommunalt tilskudd. Men inntektene har falt for hvert år, og samtidig mener Alvdal Vei at det i forbindelse med innføringen av eiendomsskatt i hele kommunen er tid for å revurdere ordningen.

Synkende inntekter

I sitt første ordinære driftsår – i 2008 – sendte Alvdal Vei ut giro på 700 kroner til alle alvdøler over 18 år.
  – Det var blant annet for å informere om opplegget, og det var ikke uventet at det kom en del tilbakemeldinger fra folk som ikke ville betale, fordi de enten ikke hadde førerkort eller bil.
  Likevel fikk Alvdal Vei 1,1 millioner kroner i inntekter det første året, inkludert et kommunalt tilskudd på 200.000 kroner. Nå er det kommunale tilskuddet økt til 250.000 kroner, mens de totale inntektene likevel har sunket til 850.000 kroner.
  – Nedgangen i inntekter gjøre det utfordrende å holde veiene i god nok stand, sier Wahlstrøm.

Lite kontroller

Han peker på flere årsaker til at inntektene har gått ned de siste åra.
  Først og fremst handler det om at Alvdal Vei ikke har kunnet gjennomføre kontroller av at brukeravgiften er betalt i så stor grad som de ønsket.
  – Det første året var det veilagene sjøl som stod for kontrollene. Men mange synes det var ubehagelig å stoppe slekt, venner og naboer på veien, forståelig nok, sier Wahlstrøm.
  – Dette baserer seg jo på frivillighetsprinsippet. Du plikter å betale kun når du benytter en av veiene som tilhører Alvdal vei, slik Vegloven sier.
  Kontrollene ble til slutt satt bort til Alvdal utmarkslag, som har begrenset kapasitet til å gjennomføre dem.
  – Og det er klart at mange lar være å betale når de vet at det ikke er noen som kontrollerer. Samtidig er det også slik at mange synes det er en urettferdig ordning. De vil ikke betale når de ser at andre ikke gjør det, sier Wahlstrøm.

Mange signaler

Etter et ekstraordinært årsmøte i Alvdal Vei denne uka ønsker veilagene nå å få en diskusjon rundt saken opp i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i hele Alvdal fra 1. januar.
  – Vi har fått mange signaler om at folk ikke ønsker å betale både eiendomsskatt og til Alvdal Vei, forteller Inge Rune Wahlstrøm og legger til:
  – Vi er den eneste kommunen i landet som har en slik løsning når det gjelder drift av private veier. Fortsetter inntektene å falle uten at det kompenseres på annet vis er det jo en mulighet å sette opp elektroniske bommer som gjør at alle må betale, og det må jo vurderes om det er en løsning som virker attraktiv om en ønsker å trekke nye innbyggere til bygda, fortsetter lederen i Alvdal Vei.

Ønsker samarbeid

Wahlstrøm understreker at Alvdal Vei ønsker en god dialog og et samarbeid med Alvdal kommune om retningen framover.
  – Det vi ber om er en rask og tydelig politisk avklaring når det gjelder veien videre. Skal det betales både eiendomsskatt og avgift til Alvdal Vei, eller er det mulig å tenke seg en ordning der en million kroner av eiendomsskatten føres tilbake til Alvdal Vei for drift og vedlikehold av de private veiene? spør Wahlstrøm.
  Han mener det årlig må til en million kroner for å opprettholde akseptabel standard på veiene, og er helt klar på at det ikke kan fortsette som nå, med stadig synkende inntekter. Kommer eiendomsskatten i tillegg til Alvdal Vei, ikke i stedet for, frykter han at inntektsgrunnlaget svekkes ytterligere fordi folk ikke vil betale begge deler. Og så lenge eiendomsskatten ikke er frivillig, mens Alvdal Vei på sett og vis er det, er han ikke i tvil om hvem som får lide.
  – Får vi ikke inn pengene, vil veiene forfalle, og i verste fall må Alvdal Vei legges ned. Det bekymrer, ettersom vi også har eksempler på flere veilag som har tatt opp lån for å håndtere drift og vedlikehold, og disse lånene har medlemmene garantert for.

 AmivAbbAnnRedaksjonelt

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse