annonse
Samferdsel

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 BYGGER RESERVEBRU: Prosjektleder Frode Bakken sier Vegvesenet vil bygge erstatningsbru for dagens Steibru allerede i vinter, ikke til våren som opprinnelig planlagt, uansett om det kommer midler til ny bru på statsbudsjettet eller ikke. Foto: Ivar Thoresen

Uansett om det kommer penger på statsbudsjettet til å bygge ny Steibru eller ikke i 2014 vil Vegvesenet bygge ei midlertidig erstatningsbru i vinter. For nå er brua så dårlig at den snart må stenges.

Av en eller annen grunn, som ingen har vært i stand til å gi et fullgodt svar på ennå, hadde de 110 millioner kronene som i handlingsplanen til Nasjonal Transportplan som var avsatt til ny Steien bru og tilhørende veiutbedringer i Alvdal i 2014 og 2015, falt ut av forslaget til statsbudsjett fra den rødgrønne regjeringen.
  Nå ligger håpet for Alvdal kommune og Statens vegvesen i at den nye blåblå regjeringen har fått prosjektet inn igjen i det statsbudsjettet de legger fram om noen dager.

Må rives

Den nåværende Steibrua er ganske straks historie uansett. Den er i så dårlig forfatning at Statens vegvesen framskynder byggingen av den planlagte midlertidige brua som skal ta trafikken unna mens ny bru bygges.
  – Vi må stenge brua uansett. Den tåler ikke den belastningen som den har nå, sier prosjektleder Frode Bakken til Østlendingen.
  Vedlikeholdskostnadene på den gamle brua er så høye at Vegvesenet ikke vil vente med å sette i gang prosjektet, sjøl om det kan bety at erstatningsbrua kan bli stående lenger enn planlagt om pengene til nye bru kommer så fort som opprinnelig lovet.
  Bakken sier at ei midlertidig bru vil være billigere å drifte enn dagens bru, og Vegvesenet tør ikke ta risikoen ved at dagens Steibru plutselig kan bli stengt av sikkerhetsgrunner.

Bygges i vinter

Det betyr at erstatningsbrua, enten det blir penger på statsbudsjettet eller ikke, blir bygd i vinter, ikke etter vårflommen neste år, slik det egentlig var tenkt.
  Erstatningsbrua skal bygges på nordsida av dagens bru og blir ei fullverdig bru i den forstand at den dimensjoneres for å tåle en 50 årsflom og den trafikkbelastningen som er på veien.
  – Men det blir en litt spesiell omkjøringsveg med noen kriker og kroker, sier Frode Bakken til Østlendingen.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse