annonse
Samferdsel
ANLEGGSOMRÅDE: Steien Nordre (til høyre) er sterkt berørt av anleggsarbeidene ved Steibrua. Foto: Ivar Thoresen
ANLEGGSOMRÅDE: Steien Nordre (til høyre) er sterkt berørt av anleggsarbeidene ved Steibrua. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Statens vegvesen forsikrer Alvdal kommune om at Anders Steien – innehaver av gården Steien Nordre – vil være sikret erstatning etter Grunnloven i forbindelse med bygging av Nye Steibrua.

Steien Nordre er gården nærmest Riksveg 3 og Steibrua, og den som tettest på kroppen får merke byggingen av Nye Steibrua og medfølgende utbedring av Riksveg 3 på begge sider av elva.
  Det har vært uttrykt bekymring for ulempene gården blir påført i forbindelse med byggingen og den tilhørende erstatningssaken, blant annet gjennom et grunngitt spørsmål til ordfører Svein Borkhus (Ap) fra Olov Grøtting (Sp) i kommunestyret i slutten av april.

Avtaleskjønn

Statens Vegvesen fikk en henvendelse fra kommunen om saken i slutten av april, og det er denne som nå er besvart.
  – Statens Vegvesen inngikk 28. januar 2014 en avtale om tiltredelse og avtaleskjønn med Anders Steien. Det følger av avtalen at erstatningsspørsmålet skal avgjøres av Nord-Østerdal tingrett dersom partene ikke blir enige om beløpets størrelse, skriver Bjørn J. Sørum i Vegvesenets eiendomsseksjon i brevet til kommunen.

Til tingretten

Videre heter det:
  – Statens Vegvesen har nå under utarbeidelse en begjæring om skjønn som skal sendes tingretten på Tynset. Ettersom det er retten som skal fastsette erstatningen, vil Anders Steien være sikret full erstatning etter Grunnlovens §105. Vi antar det er det som er poenget med kommunens brev, nemlig å forsikre seg om at Steien får den erstatning som følger av gjeldende rett, skriver Sørum.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse