annonse
Samferdsel
FORBEDRING: Regionleder Guttorm Tysnes, lokallagsleder Erik Aaen og entreprenør Leif Sturla Lillestrøm håper at Statens vegvesen gjør utbedringer på den nye riksveg 3 gjennom Alvdal. Foto: Erland Vingelsgåd
FORBEDRING: Regionleder Guttorm Tysnes, lokallagsleder Erik Aaen og entreprenør Leif Sturla Lillestrøm håper at Statens vegvesen gjør utbedringer på den nye riksveg 3 gjennom Alvdal. Foto: Erland Vingelsgåd
Erland Vingelsgård
Journalist

Tirsdag i uka som gikk var det møte mellom Guttorm Tysnes og fire ledere i Statens vegvesen: avdelingsleder Aud Riseng, Cato Løkken, Frode Bakken og Anna S. Adolfsen. Frode Bakken er den som har drevet fram prosjektet i Alvdal.

I romjula la Guttorm Tysnes i lastebileierforeninga ut ei melding på sin Facebook-side der han karakteriserte deler av den nye Riksveg 3 for «ei trailerfelle». Det ga tydelige reaksjoner. Etter en diskusjon med Aud Riseng på nettsida, ble det arrangert et møte, som altså ble avviklet tirsdag.

- Vellykket møte

Ifølge Guttorm Tysnes var møtet vellykket og Statens vegvesen vil foreta vise endringer. Flere av problempunktene i dag preges av at det mangler to lag med asfalt. Innkjøringa til Shell fra nord blir ekstra trang og vanskelig når det blir en skarp kant der. Noe liknende er det ved rundkjøringa på andre sida av elva. Rundkjøringa oppfattes trang for lange kjøretøy i dag, og kantsteiner blir skjøvet ut til sida. Denne kanten bli to centimeter når asfalten kommer, mens den er 15 i dag.

Utvider ved Storsteigen

Den vesentligste endringen vil skje ved utkjøringa fra Storsteigen, der det i dag ikke er mulig å kjøre ut og nordover med trailer. Statens vegvesen hadde som krav at vogntog skulle kunne kjøre ut der, men i dag er det bare lastebiler som kan gjøre det. Statens vegvesen venter nå på korrigerte tegninger, det skal lages en bredere utkjøring og det skal fylles opp mot sør slik at det blir lettere å svinge nordover. Statens vegvesen skal undersøke om dette kan skje innenfor gjeldende reguleringsplan, eller om det må omreguleres.

Trangt ved Shell

– Innsnevringen til innkjøringen ved Shell når du kommer sørfra oppleves som en liten halvmåne som stikker ut i vegen. Den er svært trang. Her kan storbilene velte på dager med snø og dårlig sikt. Her skal Statens vegvesen sjekk om dette er bygd riktig. Man ser at det er mulig å justere og vi håper at man kan ta bort litt av innsnevringa etter vinteren, sier Guttorm Tysnes.

Lederen i Lastebileierforbundet i Nord-Østerdalen, Erik Aaen, forundres over at det hele kalles ei sentrumsgate. Leif Sturla Lillestrøm, som har brøytinga forbi Shell, konstaterer at det er så trangt at han må løfte opp den ene plogen og svinge midt ut i vegen for i det hele tatt å passere dette punktet.

Problemer med inn- og utkjøring

Det er også slik at vogntog, semitrailere, som ikke kommer inn og ut av Shells område uten å kjøre over denne «halvmånen» som går ut i vegbanen.
  – Vi opplever at Statens vegvesen innrømmer at slik skal det ikke være, og endringer skal gjøres til våren, sier Guttorm Tysnes.

Han viser også til at enkelte store kjøretøyer har problemer med å komme seg i gang igjen opp bakken ved Shell. Her ønsker lastebileierforeninga enda bedre vedlikehold av vegen. Dette vil Statens vegvesen vurdere.

Årsmøte i Alvdal

Norges Lastebileierforbund, avdeling Østerdalen, hadde årsmøte på Taverna lørdag. Der ble det blant annet orientert om arbeidet med den nye riksvegen gjennom Alvdal. 

Erland Vingelsgård
Erland Vingelsgård
  • Ingen kommentarer funnet
annonse