annonse
Alvdøl

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

BLOMSTER: Arne Helge Dahlen har fått avløsning etter ti år som styreleder for grendehuset Sølnaslottet. Det vanket blomsterhilsen som takk for innsatsen. Den buketten deler Dahlen gjerne med plassingene, for deres fenomenale evne til å støtte opp om grendehuset.

– Plassingene er fenomenale. De stiller opp, jobber dugnad og slår ring om grendehuset sitt.  Slik oppsummerer Arne Helge Dahlen sine ti år som styreleder for grendehuset Sølnaslottet AL.

På årsmøtet i april fikk Dahlen avløsning etter imponerende ti år som styreleder for Sølnaslottet. Men det har vært en jobb han har utført med stor glede gjennom alle disse åra.

Mange dugnadstimer

– Plassingene stiller alltid opp for grendehuset sitt. Mange har brukt enormt mye tid på dugnad her, mange flere timer enn jeg har brukt som styreleder, sier Arne Helge Dahlen.
   Resultatet er et forsamlingslokale og et grendehus der alt er i orden og på stell, og som dermed også blir mye brukt i forskjellige sammehenger, både av plassinger og resten av bygda.

Dekker behov

– Det er tydelig at det er behov for et lokale som Sølnaslottet i Alvdal. Det er egnet til mange slags tilstelninger, mener Arne Helge Dahlen.
  – Samfunnshuset blir i mange tilfeller for stort. Sølnaslottet har en mer passe størrelse.

Totalrenovert

Etter at hele Sølnaslottet ble totalrenovert gjennom en gedigen dugnadsprosess på midten av 80-tallet, har grendehuset på Plassen blitt et svært populært lokale og huset alt fra bingo til fester og basarer.
  – Aktiv bruk gir også stadig behov for vedlikehold og oppussing. I løpet av mine ti år som styreleder er det lagt ned betydelige ressurser i både tid og penger på opprusting. Gulvet er lakkert og slipt to ganger, vi har fått nytt høyttaleranlegg, montert teleslyngeanlegg og fått på plass nye stolper ved inngangspartiet, for å nevne noe.
  – Nå er det kjøkkenet som står for tur. Der er det behov for å gjøre noe, understreker Arne Helge Dahlen.

Mange høydepunkter

Dahlen tenker seg godt om når han blir bedt om å trekke fram hva han husker best etter sine ti år som sjef for plassingenes grendehus. Det har vært mange høydepunkter.
  – Noe av det artigste må nok bli da vi arrangerte vår lokale versjon av den musikalske spørrekonkurransen ”Beat for beat”. Det var et kjempearrangement og en stor publikum-suksess, sier Dahlen.
  Han trekker også fram basarene og julemessene som er arrangert i husets regi, og som har generert kjærkomne inntekter. Tre basarer i løpet av ti år har til sammen gitt over 200.000 kroner i kassa til Sølnaslottet. Nyttige midler når veldikeholdsprosjektene bare står og venter.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts