annonse


Enhetsleder for PRO Gunveig Eide, får permisjon for å delta på et kurs i forbindelse med mastergraden hun tar i folkehelsevitenskap. Kurset går på helse, stress og mestring.

Permisjonen varer fra 26. september til 7. oktober.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse