annonse
AlvdølVEG OG FOLK: Arne Harald Maana mener veinettet må på plass først. Foto Randi Nørstebø.

Arne Harald Maana roser arbeidet kommunen gjennomfører med å planlegge framtidas Steia . – Vegnettet må først på plass, og så må det bo folk på Steia, sier Maana.

– Det er flott at kommunen har fått arkitektstudent Ann Helen Often Hassel til å tegne Steia. Det første som må på plass, er etter min mening vegnettet. Hvordan komme til, fra og gjennom Steia må være klart før detaljplanleggingen kan starte, skriver Arne Harald Maana i et brev til Alvdal kommune.

– Vegforbindelse til jernbanestasjonen og til de enkelte eiendommer må også vektlegges, fortsetter ildsjelen. – Det er positivt at boenheter er tatt med i råutkastet, for skal det bli fortsatt liv og røre på Steia, må det bo folk der. Ellers er det gledelig at gårdeiere viser stor interesse for å få noe gjort, avslutter Arne Harald Maana.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse