annonse


Det er ferdigstilt nytt biobrenselanlegg hos Anni og Martin Lier.

Rådgiver Anders Jensen i enhet for landbruk har vært på befaring ved anlegget og sender over bekreftelsen til Innovasjon Norge, siden det er søkt om tilskudd til fra Innovasjon Norge til gardsvarme/ biobrenselanlegget.

– Det bekreftes at det er installert et 65 kw bio/ gardsvarmeanlegg basert på flisfyring av merket "HDG". Anlegget er bygd i eget fyrrom med tilliggende flissilo og nødvendig infrastruktur for oppvarming av bygningsmassen på garden. Anlegget er nå klargjort for drift vinteren 2011/ -12, sier Anders Jensen.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse