annonse


Anne Marie Stormoen vil dyrke 25 dekar ny jord.

– Vi vil sikre nok for. Det er mye usikkerhet nå i forhold til regn, mye myrjord og leiejord, skriver Anne Marie Stormoen i søknaden om godkjenning av planen til å nydyrke skogsarealet. Stormoen driver med mjølkeproduksjon, og har 112 000 liters mjølkekvote.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse