annonse


Fylkestinget går inn for at samarbeidsavtalen om Nord – Østerdal Ressurssenter (NØR) oppløses.

Fylkestingets vedtok i fjor en plan for kalt Viten og Vilje, en helhetlig plan for voksenopplæring i Hedmark, der Senteret for voksnes læring i region 1 lagt til Nord-Østerdal videregående skole.

– Fylkeskommunen kan ikke, på samme tid, ha to strukturer for voksenopplæring med delvis samme aktører, i denne regionen. Det er derfor nødvendig at det gjøres vedtak om at samarbeidet om voksenopplæring mellom Hedmark fylkeskommune og kommunene i Nord-Østerdal (NØR), oppløses, skriver fylkesråd og påtroppende ordfører Svein Borkhus til Alvdal kommune. For at vedtaket om oppløsning skal kunne iverksettes, må det fattes vedtak om oppløsning også i de samarbeidende kommunene.

– Det fylkeskommunale notatet vedrørende oppløsningen av det interkommunale samarbeidet om NØR, fikk tilslutning på arbeidsutvalgsmøtet i Fjellregionen, den 7.9.2011. Alle ordførerne var tilstede og det var enstemmighet i møtet at behovet for NØR er falt bort, slik voksenopplæringen nå er strukturert fra fylkeskommunens side. Samarbeidsavtalen om NØR bør derfor oppløses.Fylkesråd og påtroppende ordfører i Alvdal Svein Borkhus 2. Samarbeidsavtalen om NØR opphører umiddelbart etter at alle partene har fattet sine vedtak, skriver fylkesråd Svein Borkhus.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse