annonse
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Alvdal kommune har forespurt plankontoret i Rennebu og Oppdal om tilbud på utarbeidelse av reguleringsplan for Plassen.

I et brev til plankontoret ber kommunen om tilbud om utarbeidelse av reguleringsplan som må inneholde:
• Reguleringsplankart
• Reguleringsbestemmelser
• Planbeskrivelse
Kommunen ønsker at arbeidet kan starte så raskt som mulig.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse