annonse
Alvdøl

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Kommunestyret foretok torsdag kveld valg til flere styrer, råd og utvalg.

Administrasjonsutvalget
Medlemmer:
• Svein Borkhus
• Ola Eggset
• Olov Grøtting
• Arne Dagfinn Øynes
• Vigdis Vestby
Varamedlemmer:
• Live Stokstad
• Leif Langodden

Arbeidsmiljøutvalget
Medlemmer:
• Johnny Hagen
• Mona Murud
Varamedlemmer:
• Kristian Hansæl
• Mari Kveberg

Eldrerådet
Medlem:
?• Varaordfører Ola Eggset
Oppnevnt av pensjonistforeningen:
• Hallvard Ligård
• Leif Bakken
• Gunnvor Brenne
Varamedlem:
• Jan Løkken
Representant for aldersgruppa 55-65 år:
• Hilde Avlesen
Representant for beboerne på Solsida:
• Liv Randi Samuelshaug

Forhandlingsutvalget (velges for kommunestyreperioden)
Medlemmer:
• Svein Borkhus
• Ola Eggset
• Olov Grøtting

Klagenemnd (velges for kommunestyreperioden)
Medlemmer:
• Johan Ragnar Eggen
• Mari Kveberg
• Inge Rune Wahlstrøm
• Gerd Marie Gjermundshaug
• Stein Hoset
Varamedlemmer:
• Janne Lunaas
• Kristian Hansæl
• Mona Murud
• Ola Lilleeggen
• Ole Arne Sandli

Komité A
• Mari Kveberg
• Inge Rune Wahlstrøm
• Per Hvamsatd
• Janne Lunaas
• Johan Ragnar Eggen

Komité B
• Gerd Marie Gjermundshaug
• Johnny Hagen
• Kristian Hansæl
• Mona Murud
• Stein Hoset

Fast utvalg for plansaker
• Formannskapet supplert med barnas talsperson i plansaker

Regionrådet
Medlemmer:
• Svein Borkhus
• Olov Grøtting
Varamedlemmer:
• Ola Eggset
• Leif Langodden

Valg av kommunens representanter til Knutshø Villreinnemnd og Sølnkletten Villreinnemnd ble sendt tilbake til valgkomiteen for ny vurdering.

Valg av kommunalt råd for funksjonshemmede ble utsatt

  • Ingen kommentarer funnet
annonse