annonse
Alvdøl

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Kommunestyret foretok torsdag kveld enda flere valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2011-2015

Alvdal Skurlag, styret - kommunestyreperioden:
Medlem:
• Olov Grøtting
Varamedlem:
• Johnny Hagen

Aukruststiftelsen, styret - kommunestyreperioden:
Medlem:
• Ordfører Svein Borkhus
Varamedlem:
• Varaordfører Ola Eggset

FIAS, representantskapet – kommunestyreperioden:
Medlem:
• Ordfører Svein Borkhus
Varamedlem:
• Varaordfører Ola Eggset

Fredheim Verneheim, representantskapet – kommunestyreperioden:
Medlem.
• Arne Dagfinn Øynes
Varamedlem.
• Vigdis Vestby

Alminnelig utvalg til fylkesnemnda for sosiale saker - perioden 01.01.12 – 31.12.15:
Medlem:
• Inge Haugen
• Tove Slemdal

Oppnevningsutvalg for konfliktrådet - kommunestyreperioden
Medlem:
• Arne Dagfinn Øynes
Varamedlem:
• Knut Lilleeggen

Knutshø Villreinnemnd - kommunestyreperioden:
Medlem:
• Johan Ragnar Eggen
Varamedlem:
• Janne Lunaas

Midt-Hedmark brann - og redningsvesen IKS, styret - kommunestyreperioden:
Medlem:
• Johnny Hagen
Varamedlem:
• Inge Rune Wahlstrøm

Midt-Hedmark brann - og redningsvesen IKS, representantskapet - kommunestyreperioden:
Medlem:
• Mona Murud
• Svein Borkhus
Varamedlem:
• Johan Ragnar Eggen
• Ola Eggset

A/L Nord-Østerdal Kraftlag, representantskapet – kommunestyreperioden:
Medlem:
• Svein Borkhus
Varamedlem:
• Live Stokstad

Nordøsterdalsmuseet, representantskapet - kommunestyreperioden:
Medlem:
• Mona Murud
• Leif Langodden
Varamedlem:
• Mali Hauen
• Gerd Marie Gjermundshaug

Regionrådet:
Medlem og varamedlem fra opposisjonen:
Medlem:
• Olov Grøtting
Varamedlem:
• Leif Langodden

Sparebanken Hedmark, representantskapet – kommunestyreperioden:
Medlem:
• Inge Espeland
Varamedlem:
• Ove Gjermundshaug

Sølnkletten Villreinnemnd - kommunestyreperioden:
Medlem:
• Geir Skillebæk
Varamedlem:
• Mari Kveberg

Teater Innlandet:
Medlem:
• Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng

Turneorganisasjonen for Hedmark, årsmøtet – kommunestyreperioden:
Medlem:
• Kristian Hansæl
Varamedlem:
• Olav Nyeggen

Kommunalt råd for funksjonshemmede:
• Leder: Janne Lunaas
• Nestleder: Lillian Henningsen
• Medlem: May Irene Sand
?Kommunestyret oppnevner, etter forslag fra brukerorganisasjonene, følgende medlemmer:
• Fra Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL): Ola Lilleeggen
• Fra Norsk Revmatikerforening (NRF): Astrid P. Nerli
• Fra Norsk Handikapforbund (NHF): Eva Lill Klokkerengen
• Fra Hørselshemmedes Landsforbund: Trond Randmæl

Klagenemnda:
Kommunestyret gjør følgende valg:
• Leder: Stein Hoset
• Nestleder: Gerd Marie Gjermundshaug

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse