annonse
AlvdølGRANSKER: Ole Estein Solvang gransker brudd på menneskerettigheter i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Her fra fredelige feriedager i hjembygda. Foto: Privat.

Ole Estein Solvang (33) jobber som gransker i Human Right Watch (HRW) som i dag lanserer en rapport som navngir personer bak overgrep gjort mot menneskeheten i Syria. Rapporten håper han sørger for at personene blir stilt til ansvar overfor Menneskerettsdomstolen i Haag. Jobben kan være risikofylt og står i stor kontrast til fredfulle feriedager i hjembygda: – Jeg har absolutt den beste jobben jeg kan ha, sier Ole Estein Solvang til Alvdal midt i væla.

Ole Estein Solvang har statsvitenskapsutdannelsen sin fra New York og har siden arbeidet for menneskerettigheter. Solvang mottok Holst-stipendet, etablert til minne om tidligere utenriksminister Johan Jørgen Holst. Det første oppdraget for HRW hadde han i 2001, et oppdrag som dreide seg om konflikten i Tjetsjenia. Nå har han jobbet fast for organisasjonen HRW siden 2008 og er stasjonert ved HRWs kontor i Paris.

Meningsfylt å kunne gjøre en forskjell

Har du en farlig jobb?

– Det er klart at jeg kommer opp i spennende situasjoner. Men jeg mener at jeg har absolutt den beste jobben jeg kan ha, understreker Solvang og forklarer: – Jeg reiser veldig mye. Og jeg får arbeide med veldig spennende temaer og situasjoner. I arbeidet med den siste rapporten fra Syria har jeg ikke selv vært inne i Syria og gjennomført intervjuene. Intervjuene jeg har gjort er tatt i nabolandene, forteller Solvang. 

Drivkraften er at arbeidet oppleves veldig meningsfylt: – Jeg opplever at det er mulig å gjøre en forskjell, for eksempel nå i denne siste saken.

Kona til Ole Estein Solvang, direktør i HRW Anna Neistat, er i Moskva i dag for å legge fram rapporten om overgrepene i Syria. – Det vi håper nå er at Russland vil stoppe og blokkere for at det internasjonale samfunnet kan foreta seg noe mot volden i Syria, forteller Solvang. Solvang og Neistat har skrevet rapporten sammen.

Unik informasjon om det syriske militæret

Ole Estein Solvang har siden mars intervjuet mer enn 60 desertører eller avhoppere fra syrisk militær- eller etterretningstjeneste. Avhopperne har gitt unik og verdifull informasjon om hvordan det syriske militæret er bygd opp og strukturert. I rapporten slås det fast hvor og når de har vært involvert i å slå ned på demonstrasjoner. Avhopperne har oppgitt navn på 74 av offiserene og embetsmennene som har gitt ordre om å slå ned på demonstrasjonene.

Ole Estein Solvang mener det er viktig å navngi disse slik at de som har gjort forbrytelser mot menneskeheten kan stilles til ansvar til menneskerettighetdomstolen i Haag. 

Vanskelig arbeid

Arbeidet med rapporten har vært vanskelig. Informantene har vært redde for egen sikkerhet og noen har også mistet troen på at det internasjonale samfunnet vil gripe inn.

Et av vitnene forteller i rapporten: "Vi fikk ordre om å få demonstrantene til å gjøre retrett ved å bruke alle midler, inkludert å skyte på dem. Ordren var å skyte. Så sant offiserer var til stede, ville de bestemme når og hvem som skulle skyte. Hvis noen hadde mikrofon eller plakater, eller hvis demonstranter nektet å trekke seg tilbake, skulle vi skyte. Vi ble beordret til å skyte direkte på demonstranter mange ganger. Vi hadde Kalashnikovs og maskingevær og det var snikskyttere på takene."

Du kan lese hele rapporten på nettsidene til Human Rights Watch.

Tilbake til fredfulle hjemtrakter?

Flytter dere tilbake til Alvdal snart?

– Jeg har prøvd å overbevise kona om hvor fint det er å bo der, forsikrer Ole Estein Solvang. Men foreløpig har han ikke lyktes: – Kona synes det er alt for kaldt der. Men jeg gleder meg veldig til å komme hjem på juleferie og feire jul sammen med familie og nevøer, understreker Ole Estein Solvang på telefon fra Paris.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse