annonse
Alvdøl Ragne Tysnes Hokstad har takka ja til vikariat som enhetsleder i Øwretun barnehage fra nyttår.

Ragne Tysnes Hokstad er for tiden pedagogisk leder ved en av avdelingene på Øwretun og understreker at hun kan tiltre i stillingen som enhetsleder dersom det er funnet en stedfortreder for henne til 1.1.12. Vikariatet som enhetsleder varer til 1. august 2012.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse