annonse
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

STØTTE: Gudbjørn Måntrøen har fått kommunal støtte til arbeidet med boka "Den gongen". Foto: Ivar Thoresen

Alvdal kommune støtter Gudbjørn Måntrøens utgivelse av boka "Den gongen" med 8.000 kroner.

Måntrøen søkte i høst Alvdal kommune om økonomisk støtte i forbindelse med utgivelsen av boka "Den gongen", som inneholder gamle historier fra Plassen og Alvdal, som han blant annet har hørt fra sin far.
  Enhetsleder kultur, Erland Horten, skriver i svarbrevet at boka gjennom det er et bidrag til Alvdals kulturhistorie, og at det derfor bevilges 8.000 kroner i støtte til bokutgivelsen.

Ivar Thoresen
Redaksjonen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse