annonse
Alvdøl

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Heidi Jeanette Randen Valen takker ja til vikariat som pedagogisk leder i barnehage. Samtidig sier to kommuneansatte opp sine stillinger.

Heidi Jeanette Randen Valen varsler i brev Alvdal kommune om at hun takker ja til vikariatet som pedagogisk leder ved avdeling Brenna i Øwretun barnehage. Vikariatet løper fra 15. januar til 1. august 2012.

Samtidig sier Åge Tronshaug opp sin stilling som hjelpepleier ved Solsida omsorgsheim fra årsskiftet.  Han har vært fast ansatt i stillingen siden oktober 2002.
  I tillegg varsler Marit Langen at hun sier opp sin stilling som sykepleier ved Alvdal legekontor fra 1. juni 2012, da hun har nådd pensjonsalder.

Ivar Thoresen
Redaksjonen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse