annonse
Alvdøl

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 STORE MAGER: Mari Øien (til venstre) og Bente Tollan er to av de 20 Alvdalsdamene som venter barn i første del av 2012. Jordmor Solveig Øynes gleder seg over travle dager. Foto: Ivar Thoresen

Mens fjoråret var et svært labert fødselsår i regionen, ligger det an til en real baby-boom i Alvdal i 2012.  Før høsten begynner er 20 nye alvdøler ventet.

– Til nå er det 20 gravide i Alvdal med termin fra nå til august som vi har oversikt over, forteller jordmor Solveig Øynes.
  I 2011 ble det født 28 nye alvdøler i løpet av hele året, og gjennomsnittet ligger ifølge Øynes på rundt 30.
  2012 kan med andre ord bli et riktig så godt fødselsår for bygda.
  – Det kan det bli. Tallet har vært stabilt på rundt 30 i mange år. I 2012 kan det bli et toppår, men neppe så mange som 40.

Uvanlig mange

– Det har vært veldig pågang i høst. Uvanlig mange venter barn første halvdel av året, sier Øynes.
  Hun jobber ved fødestua på Tynset sjukehus, men leies av Alvdal kommune en dag i uka for å følge opp bygdas gravide.
  – Dette går jo litt i perioder, og det var rolig en stund før det virkelig ble travle dager i høst, fortsetter jordmora. Hun forteller videre at hennes kolleger i de andre bygdene i regionen forteller om samme tendens.

Gledelig oppgang

Dermed kan det ligge an til en gledelig oppgang i antallet fødsler for regionen i 2012, etter at det bare ble født 61 barn på fødestua ved sjukehuset på Tynset i fjor.
  – Det har vært helt oppe i 116, som regel er det rundt 100, sier Øynes.
  Verken hun eller de to førstegangsfødende Mari Øien og Bente Tollan vil spekulere i om det er den dårlige og regntunge sommeren som er årsaken til den kommende baby-boomen i Alvdal.
  – Vi ser at det er populært å føde om våren, men jeg vet ikke om det er tilfeldig eller planlagt, sier Øynes.
  Både Øien og Tollan har termin i mars.
  – Det blir veldig artig. Jeg ser fram til et spennende år, sier Bente Tollan og gleder seg til å bli mor for første gang.

Seks jordmødre

Alle som skal bli mødre i Alvdal skulle i hvert fall være i de beste hender. Seks av de sju jordmødrene som er tilknyttet fødestua ved Tynset sjukehus, bor nemlig i Alvdal.
  – Det er jo en kuriositet, men det aller viktigste er at vi får beholde fødestua ved sjukehuset. Den må vi ta vare på, understreker Solveig Øynes.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse