annonse
Alvdøl FOKUS PÅ FOLKEHELSE: Anette Strypet Nilsen har mange oppgaver å ta tak i. Blant anna belastningslidelser. Foto: Randi Nørstebø.

Anette Strypet Nilsen er bygdas første kommunefysioterapeut. – Jeg ønsker å skape lavterskeltilbud for å få folk i aktivitet. Målet er ikke at de spreke skal bli sprekere men at alle skal komme litt i aktivitet, sier hun. Oppgavene står i kø for 25-åringen.

Fra første februar har Alvdal hatt sin egen kommunefysioterapeut i arbeid. Anette Strypet Nilsen har som oppgave å legge til rette for et bredt tilbud av aktiviteter for bygdefolket. Stillingen er kommunal, og hun har derfor fått føringer og mange innspill fra arbeidsgiveren Alvdal kommune. 

Grupper allerede i mars

– Dette er litt i tråd med samhandlingsreformen, forklarer Strypet Nilsen og sikter til at det skal være et enda bedre samarbeid mellom aktørene innenfor helse i kommunen. Øverst på blokka står gruppeaktiviteter. De første aktivitetene setter hun i gang allerede i mars. Da skal både en rygg-gruppe for personer med ryggproblemer,  en fallforebyggende gruppe og en lungetrimgruppe i gang. – Alt dette er basert på innspill fra kommunen, fallgruppa er for eksempell et samarbeid med hjemmetjenesten, forklarer fysioterapeuten. 

Samarbeid med Frisklivsentralen

Anette Strypet Nilsen blir den kommunale representanten i Frisklivssentralen Alvdal Friskliv. – Det synes jeg er veldig spennenede. Jeg ønsker å få til noe, og må bare begynne i en ende, sier kommunefysioterapeuten. Hun berømmer arbeidet som drives ved Alvdal Friskliv, men understreker at tilbudene hennes skal være lavterskel og ikke for de som skal gå Birkebeineren. Jobben som kommunefysioterapeut er på 60%. De to resterende dagene er hun fortsatt ved Alvdal Fysikalske Institutt.

Lavterskeltilbud

Mye av informasjonen om tilbudene hun setter i gang vil bli videreformidlet gjennom samarbeidende instanser som lege og NAV. – Hele konseptet med samhandlingsreformene er jo at vi alle skal samarbeide bedre, understreker Nilsen. – Så håper jeg jungeltelegrafen vil gå, at folk ser at dette er noen for de og tar kontakt sjøl også, etterhvert.

Ingen grenser

Strypet Nilsen forteller at det er nesten bunnløst hva hun kan ta tak i i stillingen. Hun er mest opptatt av folkehelsearbeidet og å hjelpe folk til en positiv endring i livene sine. Folkehelsa i Alvdal tror hun er ganske bra: – Det er slik at vi ligger stort sett på snittet. Noen steder har vi bedre helse og på andre punkter har vi dårligere helse. Vi er ganske på snittet, mener hun. Dermed er det nok å ta av i generelt forebyggende arbeid i forhold til livsstilssykdommer som diabetes, diabetes, hjerte- og karsykdommer og plager i muskler og skjelett. – Akkurat nå er jeg i en fase hvor jeg skal finne ut hvor vi skal sette inn ressursene, forteller kommunefysioterapeut Anette Strypet Nilsen. 

Fysio2NY JOBB: Anette Strypet Nilsen startet som kommunefysioterapeut 1. februar. 40% av arbeidstida bruker hun fortsatt ved Alvdal Fysikalske Institutt. Etter endt arbeidsdag venter mann og barn i nybygd hus i Tylldalen. Foto: Randi Nørstebø.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse