annonse
Alvdøl

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 Kommunestyret vedtok onsdag følgende valg til råd og utvalg for perioden 2013-2016:

• Forliksråd:
Bård Træthaug (leder), Ola M. Strømsøyen, Astrid Gjelten. Varamedlemmer: Inge Rune Wahlstrøm, Georg Korban, May Britt Sandli.
• Jordskifteutvalg:
Bård Enget, Johan Arne Kjølhaug, Jon Strømsøyen, Ola Dalen, Lars Ernst Jonsmoen, Erik Thorshaug, Audun Eggset, Jan Erik Bjørn, Sigmund Kveberg Paaske, Juul Arne Sinnerud, Oddny Kvalvik, Eli Mette Lien, Britt Steien Rasmussen, Laila Trønnes, Anne Marie Dalen, ola Lilleeggen, Ingeborg Straalberg.
• Meddommere til Eidsivating lagmannsrett:
Ola A. Næsteby, Trond Paaske, May Sevilhaug, Liv Torill Strømsøyen. Varamedlemmer: Inge Rune Wahlstrøm, Marit Grøtting, Karl Johan Skarpnes.
• Meddommere til Nord-Østerdal tingrett:
Per Bjørn, Svein E. Flaamo, Svein Egil Kristiansen, Inge K. Haugen, Reidar Martin Steigen, Ole Sylte Heggsetm Jon Nybakk, Ingrid Storrøsæter, Aud B. Havn, Else A. Bjørn, Astrid Gjelten, Helga Rediun Nesset, May Irene Sand, Rigmor Hafstad.
• Heimevernsnemnd:
Olav Lilleeggen, Oddny Kvalvik Varamedlemmer: Inge Slåen, Anne S. Eggset.
• Møtefullmektig til forliksråd:
Hanne Harsjøen, Elisabeth Berg, Odd Uglem.
• Skjønnsmannsutvalg for domssognene i Hedmark:
Oddbjørn Steien, Odd Eivind Follstad, Grete Langodden, Ole Nyhus, Ingrid Storrøsæter.

Ivar Thoresen
Redaksjonen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse