annonse
Alvdøl

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 OLINEBUA: Dette bildet av Steien Hotell er fra rundt 1895, mens Ole Hektoen eide hotellet. Olinebua ligger mot øst (nærmere jernbanestasjonen). Foto: Ukjent

Ikke mange kjenner Steia-historien så godt som Embret Mellesmo. Til Alvdal midt i væla har han skrevet en artikkel om annekset på Steien Hotell og Olinebua.

I den senere tid har jeg fått mange spørsmål om det er riktig at  annekset på Steien Hotell er det samme som ”Olinebua”. Dette skulle ha vært opplyst blant annet på et møte i pensjonistforeningen for en tid siden.  Ifølge lokalaviser er det også i en søknad om tilskudd fra det kommunale næringsfond sagt at annekset på hotellet er det samme som Oline-bua.

Brant i 1918

Dette er feilinformasjon. Jeg viser til det vedlagte fotografi som er tatt ca. 1895, mens Ole Hektoen eide hotellet.   Midt på fotografiet ser en hotellet med verandaen på nordsiden av huset.  Til venstre ser en annekset som nå er snudd 90 grader i forhold til den opprinnelige plassering. Mot øst (nærmere jernbanestasjonen) ligger den såkalte Olinebua. Lenger sør er buret til hotellet.
  Storparten av Olinebua  brant ned i 1918.  Restene av Olinebua ble bygd inn i den nye forretningsgården til Østby. Da forretningsgården ble panelt i sommer (2012) så en tydelig restene av tømmeret som var benyttet i Olinebua. I Alvdalsboka fra  1973 bind II, del I  på side 233 er et fotografi fra 1891 som viser bygningene før annekset ble snudd.

Dalseggen og Klokkaregga

Det kan være på sin plass å repetere litt om historien til Steien Hotell og bebyggelsen på Steien.
  I 1838 flyttet Avle Sæmundsen fra Eggemoen i Grimsbu til Nørder Bergebakken i Alvdal.  Avle var lærer og klokker. Hans søster  Berit var min oldemor og gift med Anders Eriksen Gjelten.  I 1848 ble det bygd ny skole på Olsjordet i Steigardene. Avle klokker  fant det da mest praktisk å flytte til Steien Han kjøpte et jordstykke som hette Dalseggen. Her bygde han opp garden Klokkeregga, og våningshuset (annekset) sto like sønnafor der hotellet nå ligger.  Uthusene lå der parkeringsplassen for Handelslaget er nå.

Flere muligheter

Hvor bygningen kom fra kan jeg ikke med sikkerhet si. Det er flere muligheter, Nordre Lillesteien (lå rett nordafor Prestegården) og garden Borsen i Steigardene, ble nedlagt ca 1848 og bygningen kan ha kommet fra et av disse stedene.
  I alle fall  kom grunnstokken i fjøset fra Borsen. Fjøset i Borsen ble bygd ca. 1635. Grunnstokken har en diameter på nærmere en meter og ble tatt vare på da Folkeheimen ble revet i 1954.  Stokken ligger i hotellhaven, og ved karbondatering  skulle det ikke forundre meg at stokken startet veksten for tusen år siden.

Hotell fra 1878

Simen Steien fra Nystuen (Storsteien) kjøpte Klokkaregga i 1877. Han bygde opp hotellet som ble åpnet i 1878. Han hadde drevet handel på Storsteien før. Han satte opp  det som nå benevnes som Olinebua, og startet forretningsvirksomhet der.
  Simen solgte eiendommen til Ole Hektoen fra Tynset i 1892. Han snudde annekset 90 grader, og restaurerte dette. Blant annet ble peisestuen malt i 1898. Det fortelles at maleren var Ola Follmoen fra Plassen. Det finnes en peisestue oppi Nørdsti som har samme motiver. Amund Spangen sier at maleren er tydelig påvirket av den kjente rosemaleren Beddokken fra Gudbrandsdalen.
  Ole Hektoen solgte hotellet til Regine Østby i 1899 og hun leide ut butikken til Oline Kveberg. I 1903 kjøpte Oline butikken og drev denne til Einar Østby kjøpte
Olinebua i 1914. Dette var starten på den nåværende butikken på Steien.   
  I 1907 solgte Regine Østby hotellet til Ellen  Christensen, etter henne var  frøknene Arnestad og Rødseteren eiere fram  til min far kjøpte hotellet i 1916.
  Annekset er således det eldste huset som står på Steien. Med den fine peisestua
fortjener dette å bli godt tatt vare på. Buret, som også var satt opp ca 1850, var et praktfullt bygg  med spesielt gode proporsjoner og håndverksmessig utførelse.
Dette bygget ble ofret og revet ved forrige tettstedsutvikling i 1980.

peis
FLOTT PEISESTUE:  Peisestua i det gamle annekset ved Steien Hotell er utrolig flott. Foto: Else Bakke

KisteDør
ROSEMALING: Ole Follmoen fra Plassen antas å være maleren bak den flotte rosemalingen i peisestua i annekset ved Steien Hotell. Maleren skal tydelig være påvirket av den kjente rosemaleren Beddokken fra Gudbrandsdalen. Foto: Else Bakke

Ivar Thoresen
Embret Mellesmo
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse