annonse
Alvdøl

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 ANSETTER: Alvdal kommune har tilbudt ansettelser i stillinger som badevakt og vikariat som enhetsleder kultur. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal kommune har innstilt på ansettelser i stillinger som badevakt og i vikariat som enhetsleder kultur i kommunen.

Bente Linjordet er tilbudt stillingen som enhetsleder kultur i perioden 1. januar 2014 il 31. desember 2014. Linjordet har frist til 21. oktober med å bekrefte om hun takker ja til tilbudet.

I stillinger som badevakter i om lag 20% stilling er Jørgen Bjørn og Valmire Hajrizi tilbudt jobb, med Marianne Trøen Plassgård som vikar. De har fått frist til 18. oktober med å svare på om de tar stillingene.

Ivar Thoresen
Redaksjonen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse