annonse
Alvdøl

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 STØRST: Den norske kirke er bygdas største livssynssamfunn, men 18 ulike andre tros- og livssynssamfunn er representert i bygda. Foto: Ivar Thoresen.

131 medlemmer i 18 ulike tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er i 2013 bosatt i Alvdal.

Det viser en oversikt over tilskuddsberettigete medlemmer i ulike tros- og livssynssamfunn som Brønnøysundregistrene har sendt til Alvdal kommune. Oversikten danner grunnlag for utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2013.

Følgende tros- og livssynssamfunn har medlemmer bosatt i Alvdal, antall medlemmer i parentes:
• Alvdal Pinsemenighet (47)
• Human Etisk Forbund (30)
• Oslo katolske Bispedømme (23)
• Dar El Eman Islamic Center (9)
• Svenska Margaretaförsamlingen i Oslo (4)
• Thai Buddhistforeningen i Trondheim (4)
• Buddhistforbundet (2)
• Tynset Pinsemenighet (2)
• Albansk Islamsk Kultursenter (1)
• Den Evangeliske Lutherske Frikirke (1)
• Den Finländska Evangelisk-lutherska Församlingen i Norge (1)
• Evangeliekirken Østerbo (1)
• Full Gospel Church i Norge (1)
• Hedmark Islamiske Kultur Senter (1)
• Jehovas Vitner (1)
• Norsk Spiritualistisk Trossamfunn (1)
• Pinsemenigheten Salen (1)
• The Muslem Cultural Center Lillehammer (1)

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse