annonse
Alvdøl

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 STOR PERSONLIGHET: Arne Harald Maana er død, og med det er en av Alvdals store personligheter borte. Foto: Randi Nørstebø.

Arne Harald Maana døde søndag morgen etter lengre tids sjukdom, 71 år gammel. Med ham er en av Alvdal største personligheter borte.

Som lærer ved Alvdal ungdomsskole, gjennom et sterkt samfunnsengasjement og med en rekke ulike verv og roller innen blant annet idrett og musikk, har Arne Harald Maana spilt en viktig rolle i mange alvdølers liv, og han har satt tydelige spor etter seg i lokalmiljøet.

Idretten var en viktig arena for Arne Harald Maana, og ikke minst innen fotballen satte han preg på utviklingen både lokalt og regionalt, som utøver, dommer, trener og leder. Han var også i mange år formann i tidligere Nord-Østerdal fotballkrets.
  For sin innsats for idretten i Alvdal ble han også utnevnt til æresmedlem i Alvdal idrettslag. I 2011 fikk han dessuten utmerkelsen Paul Harris Fellow av Alvdal Rotaryklubb, som den andre ikke-medlem i Rotary i Alvdal, etter Kjell Aukrust.

Arne Harald Maana var flink med ord, var lett å prate med og han fikk bestandig folk til å snakke. Han var alminnelig og lettvint i sine samtaler, uformell og alltid med et smil på lur. Samtidig var han presis og nøye med fakta. Alt dette gjorde ham til en populær og mye brukt speaker og programleder eller konferansier, ikke minst ved større og mindre idretts- og kulturarrangementer.

Også korpsmusikken hadde glede av Arne Harald Maans engasjement. Han var sentral i Alvdal janitsjarkorps i en årrekke.
  Gjennom mange år brukte han sommerferiene til å ekstrajobbe som reiseleder for Feriebussen. Spesielt var han en stor ressurs på bussreisene til Tyskland og andre land i mellom-Europa, et område han var glad i og med et språk han behersket bedre enn de fleste.
  Det er ikke få alvdøler som har lært sin grunntysk av Arne Harald Maana, som elever ved Alvdal ungdomsskole. Alltid med like stor entusiasme og iver overførte Arne Harald sin kunnskap til flere generasjoner unge fra Alvdal både i tysk og andre fag, fram til han gikk av med pensjon i 2009.
  Som pensjonist var han fortsatt like aktiv og engasjert for å bidra positivt og utviklingsrettet i lokalsamfunnet. Han var en ivrig turgåer, til fots om sommeren og på ski om vinteren, og han engasjerte seg aktivt i Aukrustsenterets venner og var opptatt av at Kjell Aukrusts kunstneriske arv skulle videreføres på best mulig måte i hjembygda.
 
Arne Harald Maana satte aldri seg sjøl foran andre. Hans engasjement for fellesskapet var ekte og helhjertet.
  Vi minnes Arne Harald Maana med takknemlighet og respekt for alt han var og stod for. Han etterlater seg et tomrom det ikke er lett å fylle.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse