annonse
Alvdøl

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 HEDRET: Grete Langodden fikk tirsdag Beredskapsprisen for sin årelange innsats for Kvinners Frivillige Beredskap i Alvdal. Foto: Privat

Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) tildelte tirsdag sin årlige Beredskapspris til Grete Langodden (75) fra Alvdal.

Prisen ble delt ut under et KFB-seminar i Oslo tirsdag. Grete Langodden fikk Beredskapsprisen for sivil sektor for sitt engasjement når det gjelder beredskapsarbeidet i Hedmark og i særdeleshet i Alvdal.
  – Det var en veldig artig anerkjennelse å få denne prisen, og jeg ble vedlig overrasket da jeg fikk beskjed for halvannen uke siden, sier Grete Langodden til Alvdal midt i væla.

Imponerende

Det var en meget imponert leder i KFB, Anne-Lise Johnsen, som delte ut prisen til den driftige Alvdalsdama med følgende begrunnelse:
  – Du har vært og er en foregangskvinne som gjennom tidene har brukt mye av din tid til å planlegge og arrangere utallige møter og kurs i den hensikt å skape trygge, robuste lokal samfunn. Med en fantastisk evne til både å avdekke behov for og gjennomføre nødvendige beredskapstiltak, og det med en utrolig entusiasme, må det kunne sies at du virkelig har bidratt  til å bedre beredskapen på grasrota i det norske samfunn.
  I begrunnelsen framheves det videre at Grete Langodden gjennom sine tidligere verv som sekretær og nestleder i KFB Hedmark, og nå som kommunekontakt i KFB Alvdal, har gjort og gjør en utrolig flott jobb med å formidle kunnskap om
beredskap til dine sambygdinger i alle aldre.

Lang erfaring

Grete Langodden forteller at første gangen hun hørte om KFB var i 1960, da hun gikk på traktorkurs for kvinnfolk, som Hedmark KFB og Bondekvinnelaget hadde på Storsteigen.
  I 1962 ble Alvdal KFB etablert, og i 1985 ble Grete Langodden valgt inn som helselagas representant i komiteen, et verv hun hadde i fire år.
  I 1996 ble hun valgt inn på nytt – da som representant for bondekvinnelaget, som nå er bygdekvinnelaget. Siden har hun vært der, og jobbet jevnt og trutt for beredskapssaken.
  Grete Langodden har også i noen år vært engasjert i KFB Hedmark, som både nestleder og sekretær. 

Celebert selskap

Beredskapsprisen har vært delt ut hvert år siden 2009, juryen består av tidligere Stortingspolitiker Signe Øye, Arbeiderpartiet, Generalsekretær oberst Knut Jahr, CIOR, kretsleder Wenche Rolstad, Norges Kvinne-og familieforbund, forbundsleder Line W. Raustein, Norges Lotteforbund og kontorsjef Inger Løwen, Personellforbundet.
  Grete Langodden kommer i celebert selskap gjennom denne prisen. Her er de tiligere vinnerne:
  • 2012: Advokat Alexandra Bech Gjørv, leder av 22.juli-kommisjonen, Oberstløytnant Even Sandland, sjef HV17.
  • 2011: Hjelper Hanne Anette Balch Fjalestad, Norsk Folkehjelp (PM).
  • 2010: Oberstløytnant Henning Skøien, Forsvarsstaben, tidligere leder Bjarnhild Hodneland, Norges Kvinne- og Familieforbund.
  • 2009: Generalinspektør i Heimevernet generalmajor Kristin Lund, tidligere leder Anne-Lise Mellbye, Norges Bygdekvinnelag.
  Under tirsdagens seminar ble generalløytnant Robert Mood tildelt Beredskapsprisen i forsvarsrelatert sektor for den innsats han har gjort overfor veteranene.

 

 

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse