annonse
Alvdøl

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 KJEMPEARTIG: Hilde S. Thoresen (til høyre) synes det er kjempeartig å bli hedret som månedens alvdøl for det arbeidet hun gjør for god tannhelse og folkehelse blant barn og unge, og deler gjerne hederen med gode kolleger, her representert ved tannhelsesekretær Nina Røsten. Foto: Ivar Thoresen

Tannpleier Hilde S. Thoresen gjør en kjempejobb for god tannhelse og folkehelse blant barn og unge i Alvdal og Nord-Østerdal. Det gjør henne fortjent til tittelen Månedens alvdøl for februar.

– Kjempeartig, og en heder jeg deler med mine gode kolleger, sier Hilde S. Thoresen til Alvdal midt i væla.
  Hun brenner for forebygging framfor behandling og har vært og er engasjert i en rekke prosjekter og kampanjer, spesielt rettet mot barn og ungdom.
  – Jeg synes det er veldig artig å jobbe tverrfaglig og sammen med skolene, sier hun.

En ildsjel

Her er begrunnelsen fra forslagsstilleren for å kåre Hilde S. Thoresen til månedens alvdøl:
  «Hun er en ildsjel når det gjelder forebygging innen tannhelse, som også er folkehelse. Det er ikke for ingenting at tannhelsen i Nord-Østerdal kan vise til gode tall blant barn og ungdom. Der er Hilde sterkt medvirkende. Hun involverer seg i prosjekter som har med tannhelse og folkehelse å gjøre, og trekker med seg samarbeidspartnere på tvers av profesjoner.»
  – Hun tar nå en studie i «Fremmedkulturell forståelse» i regi av Hedmark fylkeskommune. Befolkningen i Nord Østerdal er økende flerkulturell, og det merkes også innen tannhelsetjenesten, legges det til i begrunnelsen.

Gode tenner

Statistikken for barn og unges tannhelse sier mye om at det forebyggende arbeidet Hilde S. Thoresen og hennes kolleger legger vekt på, har noe for seg.
  Hele 82% av 12-åringene i Alvdal kan ifølge tallene for 2013 skryte av «Null hull» i tennene. For Hedmark som helhet er tallet 68%, mens det på landsbasis er 55% (2012).
  For 18-åringene er tallene for Alvdal 29%, for Hedmark 27% og for Norge som helhet 18%, også det 2012-tall for hele landet.
  – I Hedmark har vi en fylkestannlege som er opptatt av at vi skal fokusere på forebygging, og det satses på prosjekter rundt det. Derfor er det ikke tilfeldig at Hedmark er landets beste fylke på tannhelse, og vi er ganske flinke i Nord-Østerdal også, sier Hilde S. Thoresen.

Enkelt å velge sunt

Et av prosjektene Hilde S. Thoresen har engasjert seg sterkt i er et samarbeidsprosjekt mellom skolene i regionen, tannhelsetjenesten, helsesøstrene og en ernæringsfysiolog, med fokus på matvaner og kosthold for ungdomsskoleelevene.
   Målet er at elevene gjennom teori og praksis skal få lære mer om hvordan de kan lage sunn og god mat, både raskt og billig.

Velg sunt på idrettsarenaen

Tannpleieren fra Alvdal har også vært sterkt involvert i et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark fylkeskommune og Hedmark idrettskrets, for å stimulere til gode kostholdsvaner i forbindelse med idrettsaktivitet og –arrangement.
  – Det handler om å unngå bensinstasjonsstoppen på vei til og fra en aktivitet eller et arrangement, og i stedet ta med seg matpakke, forteller Hilde S. Thoresen.


Kandidater til Månedens alvdøl for mars 2014

Vi ber leserne komme med forslag på Månedens alvdøl. La oss få dem fram i lyset, alvdølene som står på for omgivelsene sine. Bygda er full av engasjerte mennesker på så mange ulike områder. Det er mange som kunne fortjent en vennlig dult i ryggen og takk fra resten av bygda.

Derfor ønsker vi å presentere Månedens alvdøl hver måned her i Alvdal midt i væla. Månedens alvdøl er noen som gjør litt ekstra for at bygda skal bli litt bedre dag for dag. Hvem, hva og hvordan bestemmer dere.

Send inn forslag til hvem som bør være Månedens alvdøl neste måned, gjerne med en omtale om personen og forklar hvorfor denne fortjener hederstittelen Månedens alvdøl. Vi trekker ut en alvdøl hver måned som får overrakt diplom og som vi presenterer med bilde, heiarop og trampeklapp på vegne av bygda.

Send inn forslag til januar-alvdølen 2014 på e-post til: tips@alvdalmiv.no, eller ring oss på tlf. 907 40 551 (Ivar) eller 909 29 230 (Ole). Neste måneds alvdøl avsløres i starten av april, og forslag på kandidater må være oss i hende innen 31. mars.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse