annonse
Alvdøl

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 TAKKNEMLIG: Mona Murud (fra venstre), Live Stokstad, rådmann Erling Straalberg, ordfører Svein Borkhus og Arne Dagfinn Øynes mottok med stor glede prisen som Månedens alvdøler for november på vegne av formannskapet. Foto: Ivar Thoresen

De får som regel mest kritikk og kjeft, men noen vet også å sette pris på den jobben bygdas politikere og kommuneadministrasjon gjør: Formannskapet er kåret til Månedens alvdøler for november.

Her er begrunnelsen fra forslagsstilleren på hvorfor formannskapet i Alvdal kommune bør kåres til Månedens alvdøler for november 2014:
  «Det er enkelt for oss innbyggere å være kritiske til de mange tøffe valg som er tatt, de prioriteringene som gjøres og valgene som må tas fremover, blant annet når det gjelder kommuneøkonomien. Bygdas politikere ved formannskapet, og kommuneadministrasjonen med rådmann Erling Straalberg i spissen, fortjener en positiv tilbakemelding for den jobben de gjør. De har ingen enkel oppgave, må se det store bildet og gjøre vanskelige vurderinger i mange saker. Som regel er det kritikk og kjeft de får høre – men de fortjener i høyeste grad også å få litt skryt for den jobben de gjør for bygda og innbyggerne.»

– Fin julegave

– Dette var ei fin julegave, sier ordfører Svein Borkhus (Ap) – nesten rørt til tårer når han sammen med representanter fra de andre partiene i formannskapet; Mona Murud (Sp), Live Stokstad (V), Arne Dagfinn Øynes (Krf) og rådmann Erling Straalberg mottar prisen og hører begrunnelsen.
  – Dette var overraskende og en oppmerksomhet vi virkelig setter pris på, sier Borkhus.
  – Jeg er sikker på at alle i formannskapet kjenner presset og føler trykket når vanskelige avgjørelser skal tas, og da er det hyggelig å høre at det også settes pris på, sier Borkhus og deler gjerne prisen med hele kommunestyret også.

Diskuterer mye, blir ofte enige

Ordføreren skryter av takhøyden og den gode tonen i formannskapet. Det gir mange gode diskusjoner.
  – Vi er ofte uenige, og det er lov å være uenig. Samtidig kommer vi ofte fram til enighet og omforente vedtak til slutt.
  – Jo mer vi jobber sammen og møtes, jo lettere er det å komme fram til omforente avgjørelser gjennom drøfting og samhandling. Vi har jo et felles mål om å gjøre vedtak til fellesskapets beste, supplerer Live Stokstad.
 – Slik vi jobber i formannskapet får vi lettere en felles virkelighetsforståelse. Da blir det også enklere å komme fram til felles løsninger, sier Arne Dagfinn Øynes – og mener i tillegg det er viktig at det ikke bestemmes mer i formannskapet enn at det også kan være litt krutt igjen til kommunestyret. Han mener den balansen er god i Alvdal, og at det ikke bare blir sandpåstrøing gjennom hele den politiske prosessen.?  – Vi prates mye mellom møtene også. Det er en veldig viktig del av det politiske arbeidet og danner grunnlag for det gode klimaet i formannskapet, påpeker Mona Murud.

Enkelt å være ordfører

Rådmann Erling Straalberg legger til at formannskapsmøtene ofte er lange og omfattende, og at det dermed også blir tid til litt uformelt samvær med en felles lunsj midt på dagen.
  – Den uformelle delen betyr mye for det formelle arbeidet, og god samhandling i formannskapet er viktig for innbyggerne, mener rådmannen.
  – Måten det jobbes på i formannskapet gjør det i hvert fall enkelt å være ordfører i Alvdal. Det sies at det å være ordfører er en veldig ensom jobb. Slik oppleves det ikke i Alvdal, understreker Svein Borkhus.


Kandidater til Månedens alvdøl for desember 2014

Vi ber leserne komme med forslag på Månedens alvdøl. La oss få dem fram i lyset, alvdølene som står på for omgivelsene sine. Bygda er full av engasjerte mennesker på så mange ulike områder. Det er mange som kunne fortjent en vennlig dult i ryggen og takk fra resten av bygda.

NB! Desember-alvdølen blir den siste kåringen av Månedens alvdøl ettersom Alvdal midt i væla legges ned fra 1. januar 2015. Vi ber derfor om at forslag sendes oss innen 22. desember, slik at vi rekker å presentere desember-alvdølen på nyttårsaften.

Vi ønsker å presentere Månedens alvdøl hver måned her i Alvdal midt i væla. Månedens alvdøl er noen som gjør litt ekstra for at bygda skal bli litt bedre dag for dag. Hvem, hva og hvordan bestemmer dere.

Send inn forslag til hvem som bør være Månedens alvdøl neste måned, gjerne med en omtale om personen og forklar hvorfor vedkommende fortjener hederstittelen Månedens alvdøl. Vi trekker ut en alvdøl hver måned som får overrakt diplom og som vi presenterer med bilde, heiarop og trampeklapp på vegne av bygda.

Forslaget til desember-alvdølen 2014 sender på e-post til: tips@alvdalmiv.no, eller ring oss på tlf. 907 40 551. Neste måneds alvdøl avsløres i starten av desember, og forslag på kandidater må være oss i hende innen 22. desember.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts