annonse
Alvdøl
TAKKET AV: Fredag ble Rolf Langen takket av som avdelingsoverlege ved DPS på Tynset. Gode kolleger gjennom mange år hedret legen fra Alvdal for hans fantastiske innsats. Langen har praktisert som lege i distriktet i 41 år. Foto: Ivar Thoresen
TAKKET AV: Fredag ble Rolf Langen takket av som avdelingsoverlege ved DPS på Tynset. Gode kolleger gjennom mange år hedret legen fra Alvdal for hans fantastiske innsats. Langen har praktisert som lege i distriktet i 41 år. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Fredag hadde Rolf Langen (69) sin siste arbeidsdag som avdelingsoverlege ved distriktspsykiatrisk senter på Tynset. Etter 41 år som både distriktslege, kommunelege og nå sist avdelingsoverlege går den respekterte og godt likte alvdølen over i pensjonistenes rekker.

– Det har vært en enorm utvikling i løpet av disse åra, forteller Rolf Langen til Alvdal midt i væla.
  Han var ferdig med doktorskolen i 1972 og var turnuslege i Leksvik da daværende distriktslege i Alvdal, Ingar Fossum, ringte og lurte på om han ville vende hjemover. Distriktslegestillingen i Folldal var blitt ledig.
  – På den tida var vi statsansatte, og det lå i stillingen at distriktslegen måtte ta ansvar for nabodistriktet om jobben der ble ledig. Det var bakgrunnen for at Fossum kontaktet meg, husker Langen.

Fra stat til kommune

Han var distriktslege i Folldal i fire år, og husker godt at legenes posisjon den gangen – som statsansatte og en slags rest etter det gamle embetsverket – var ganske annerledes enn i dag.
  Blant annet var det boplikt i doktorboligen og distriktslegen var i tillegg formann i helserådet, som ellers bestod av formannskap og ordfører. I Folldal overtok Langen i tillegg plassen i sosialstyret etter sin forgjenger, sjøl om han ikke var politiker, som forgjengeren.
  – Som distriktsleger hadde vi mer direkte forbindelser oppover i systemet, uavhengig av kommunene.
  I 1978 ble Rolf Langen distriktslege i Alvdal – og fra 1984 kommunelege 1, da kommunene overtok ansettelsesforholdet og ansvaret fra staten.
  – Da ramlet vi litt ned fra pidestallen, og det kan sikkert være greit, mener Langen.

Bred erfaring

Når han nå går av med pensjon er Rolf Langen ganske sikkert den legen som har virket lengst her i distriktet. Han er nok også den som har bredest erfaring.
  Han var opprinnelig spesialist innen allmennmedisin og samfunnsmedisin, men fattet interesse for psykiatrien og valgte i godt voksen alder å ta et utdanningsløp også i den retningen. En utdanning han var ferdig med i 2005.
  Da hadde han allerede fire år bak seg ved Distriktspsykiatrisk senter på Tynset, der han har vært avdelingsoverlege fra 2004.
  – I min allmennpraksis kom jeg borti en del psykiatriske problemer, og som allmennmedisiner måtte jeg håndtere det. Fagfeltet har interessert meg og etter å ha jobbet en vinter på Sanderud i 1989-1990 fattet jeg enda mer interesse for det, sier Langen om veien fra distriktslege via kommunelege til psykiatrien.

Med på etableringen

Rolf Langen legger ikke skjule på at han har trivdes godt med jobben på DPS, og at det har vært givende å være med på oppbyggingen av senteret.
  – Bakgrunnen for etableringen var en idé om å desentralisere psykiatrien, få mer ut fra de store psykiatriske sjukehusene. Men det var ingen selvfølge at vi skulle få et senter på Tynset. Mange mente vi var for små og heller burde ligge under Hamar.
  – Men vi stod på og fikk det til, og har ikke angret på det. Vi har sett at vi har fått bygget et godt tilbud, tilpasset vårt distrikt, samlokalisert med sjukehuset, sier Langen.
  Det siste er han veldig glad for, fordi han sjøl mener det er en nær sammenheng mellom kroppslig sjukdom – somatiske lidelser – og det psykiske.
  – For meg er det naturlig å se det på den måten, og jeg har vært interessert i den sammenhengen.

Friske nord-østerdøler

Når Rolf Langen som fersk pensjonist blir utfordret på å utstede en helseattest på nord-østerdølene konkluderer han med at den generelle helsetilstanden i vårt distrikt i hvert fall ikke er dårligere enn lenger sør i fylket, heller litt bedre.
  – På enkelte områder har nord-østerdølene skilt seg litt ut, for eksempel når det gjelder gjennomsnitt av befolkningen med overvekt. Det er det mindre av her. Det er også færre uføre.
  – Når det gjelder psykiatriske lidelser et det vanskelig å måle. Det er en del som ikke har vært kalt sjukdom før som det har blitt en tendens til å sjukeliggjøre. Det som før gikk under alminnelige menneskelige belastninger, bidrar nok nå til større pågang i psykiatrien. Om det er bra eller dårlig kan diskuteres, sier Langen.

Familie og praktisk arbeid

Når han nå i løpet av sommeren fyller 70 år, ser den sindige alvdølen fram til å få mer tid med familie og barnebarn, samtidig som han får dyrket sine interesser knyttet til praktisk arbeid som snekring og arbeid på den gamle setra familien har på Tynset.
  – Jeg gleder meg til det, og til å farte litt og gjøre ting jeg har lyst til, som jeg kan gjøre når jeg er frisk og rask. Det har ikke vært så mye tid til det før, med mange vakter og mye bundet tid, avslutter den ferske pensjonisten.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse