annonse
Utabygds 

GROVT, FRUKT OG GRØNT: Grovt brød, frukt og grønnsaker reduserer faren for blant annet hjerte- og karsykdommer, og det ble påvist stor effekt av kostholdsendring i denne retning, under studiene som eks-alvdøl Solveig Uglem har gjort i forbindelse med sin doktoravhandling. Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Eks-alvdøl Solveig Uglem (34) avholdt nylig sin doktordisputas ved Universitet i Oslo, der hun forsvarte sin studie gjennomført på unge menns matvaner, og betydningen av frukt, grønnsaker og grove kornvarer i kostholdet.

Unge menn er blant de som har lavest inntak av frukt, grønnsaker og grove kornvarer, og denne gruppen har vist seg vanskelig å nå med kostholdsinformasjon. Solveig Uglems arbeid har tatt for seg denne gruppens inntak av de nevnte matproduktene, og målt endringer i inntaket etter en 5 måneders kostholdsintervensjon/-endring i militæret.

Endringsstudie i militæret

I denne 5 måneders-perioden ble det satt fokus på å øke tilgjengeligheten av grønnsaker, frukt og grovt brød i det militære, kombinert med å øke kunnskapen om hvorfor det er helsemessig gunstig å ha et høyt inntak av disse matvarene.

I studien undersøkte Uglem også endringer i biologiske markører og om disse kunne knyttes til det økte inntaket. I tillegg har prediktorer for grønnsaksinntak og oppfatninger om vekt blitt undersøkt.

Beviste helseeffekt

Intervensjonsstudien resulterte i en betydelig økning i inntak av grønnsaker (+82 g/dag) og grovt brød (+ 47 g/dag). Det økte inntaket ble også reflektert i biologiske markører.

Blodprøver av de unge mannfolka avslørte reduksjon i konsentrasjonen av homocystein i plasma med 10 %. Resultatene fra intervensjonen viste også en sammenheng mellom et økt inntak av folat fra brød og den påviste reduksjon i homocysteinkonsentrasjon blant deltagerne i studien. Homocysteiner er en indikator opp mot risikoen for å bli rammet av hjerte- og karsykdommer, og grove kornprodukter reduserer også faren for kreft og diabetes type 2.

I Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen er et av de generelle målene for utvikling av norsk kosthold ”økt forbruk av grove korn- og brødvarer”, ettersom dette vil kunne være med på å bidra til forebygging av sykdom og fremme befolkningens helse. Grove kornprodukter gir metthet som varer, er bra for fordøyelsen, og er dermed med på å opprettholde vektbalansen.

Tre spisemønstre

Ved innrullering i det militære var antallet varme måltider pr dag, grønnsaksinntaket når de fremdeles bodde hjemme, sosioøkonomisk status og preferanser assosiert med inntaket av grønnsaker.

Basert på kostholdsdataene ble tre ulike spisemønstre identifisert 1) plantebasert 2) fast food/brus og 3) melk/kornprodukter. Høye skår på det plantebaserte spisemønsteret minsket sannsynligheten for å ha høy BMI.

Tilgjengelighet og informasjon effektivt

Solveig Uglems studie demonstrerte at en kombinasjon av økt tilgjengelighet og informasjon om hvorfor det er helsemessig gunstig å ha et høyt inntak av grønnsaker, frukt og grovt brød var en effektiv strategi for å øke inntaket av disse matvarene blant unge menn i militæret.

Doktordisputasen forrige torsdag ved Universitet i Oslo ble ledet av professor Lene Frost Andersen ved UiO’s Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag.

Avhandlingen skal videre bedømmes av opponentene professor Inge Tetens fra Afdeling for ernæring ved Danmarks Tekniske Universitet, samt dosent Christina Berg ved Institutionen för kost- och idrottsvetenskap på svenske Göteborgs universitet. Medlem i bedømmelseskomitèen er i tillegg professor Arnstein Finset fra Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo.

Solveig Uglems veileder i oppgavearbeidet har vært professor Margareta Wandel, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Ansatt i Grilstad

Den 34-årige doktoren fra Alvdal er til daglig produktutvikler hos Grilstad AS, og avslører at hun foreløpig ikke har noen ambisjoner om å gå videre i forskningsverdenen. – Nei, på nåværende tidspunkt er i alle fall ikke dette aktuelt, sier hun.

Utdanningsveien har gått via Høgskolen i Sør-Trøndelag, med senere masteroppgave ved tidligere Norges Landbrukshøgskole og studieretningen næringsmiddelfag. Før jobben hos Grilstad AS var også Solveig Uglem ansatt i Synnøve Finden AS, samt hos Universitet i Oslo.

Solveig UglemDOKTOR PÅ KOSTHOLD: Solveig Uglem avla sin doktordisputas ved Universitetet i Oslo nylig, og påviste solid effekt på unge menns konstholdsendring i retning av mer frukt, grønt og grovt brød. Til daglig er Uglem produktutvikler i Grilstad AS, og har foreløpig ingen ambisjoner om videre forskerkarriere. Foto: Privat.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse