annonse
FriluftILLUSTRASJONSFOTO: Naust ved Høstsjøen.

Fylkesmannen i Hedmark mener at søknaden om bygging av gapahuk, utedo og brygge ved Stortjønna i Høstdalen ikke ble riktig behandlet og ber kommunen behandle søknaden på nytt.

Seterhistorie fra Haustdalen ved Stein Vardenær søkte i fjor sommer om å få sette opp brygge, gapahuk og utedo tilpassa funksjonshemmede ved Stortjønna i Høstdalen. Anlegget skulle ligge på eiendommen til Gunhild og Bjørn Valråmoen som ville stille med tomt vederlagsfritt. Prosjektet skulle senere overføres til Haustdalen fiskarlag som skulle ta på seg drift og vedlikehold videre. I tillegg til brygge, gagahuk og utedo skulle det opparbeides sti og oppholdsareal.

Alvdal kommune innvilget søknaden i november 2010, men nabogrunneier Jon Granrud påklaget vedtaket. Granrud mente tillatelsen stred i mot kommuneplanen og at anlegget ville føre til økt ferdsel i området som igjen ville virke forstyrrende på villrein. Granrud var også bekymret for mulig forurensing av bade- og fiskevann.

Fylkesmannen viser til at tiltaket ble innvilget på bakgrunn av at Alvdal kommune mener at tiltaket bygges i et friluftsområde som bare i begrenset grad kan opparbeides, men det kan innenfor arealformålet tillates "enkel tilrettelegging og vedlikehold for friluftsliv".

Fylkesmannen mener at brygge, gapahuk og utedo i omfang overskrider ”enkel tilrettelegging og vedlikehold for friluftsliv”.

Fylkesmannen forklarer Alvdal kommune at det er mulig å søke om dispensasjon fra plan for bygging av brygge, gapahuk og utedo, men at dette er ikke gjort. Fylkesmannen opphever derfor vedtaket fra Alvdal kommune og ber de behandle saken på nytt.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse