annonse
FriluftEGEN FORSKRIFT: Alvdal kommune har egen forskrift om sikring av hund og båndtvang, som går lenger enn de generelle bestemmelsene i hundeloven. Illustrasjonsfoto: flickr.com

Organisasjonsleder Per Arne Aaen i Alvdal kommune ønsker at vi gjør en presisering omkring båndtvangsbestemmelsene som gjelder i kommunen.  - Disse er fastsatt i egen forskrift fra 2007, og går lenger enn de generelle bestemmelsene i hundeloven. I Alvdal er det ikke tilltatt å slippe hunden løs før 15. oktober i områder der det beites med bufe. I praksis så vil dette være hele kommunen, sier Aaen.

Hundeloven gir kommunene adgang til å fastsette egne forskrifter knyttet til båndtvang og eventuelt andre aktuelle tiltak. Alvdal kommune har vedtatt sin egen forskrift, hjemlet i loven, med formål om å fremmet et positivt og ansvarlig hundehold med hensyn til sikkerhet, trygghet, samt ro og orden. I tillegg ønskes det med forskriften å redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten, samt unngå episoder hvor hun kan komme i sakde for å angripe bufe eller vilt.

  - Det er altså punktet knyttet båndtvangsperioden det ofte oppstår spørsmål om, sier Per Arne Aaen. Mens den ordinære perioden i loven er satt til 1.april - 20.august, har vi i vår forskrift utvidet denne til 15.oktober. Dette i hovedsak av hensyn til beitedyr i landbruket som fortsatt kan befinne seg i utmark og på beiter, sier han.

Er dere nysgjerrig på mer om hundeforskriften eller andre lokale bestemmelser for Alvdal med gjeldende lokale forskrifter, så finnes disse samlet på lovdata.no under Forskrifter. Søk derfra på Alvdal under linken Lokale forskrifter, oppfordrer organisasjonsleder Aaen.

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse