annonse
FriluftMANGE SVAR: Øyvind Lohn skal skrive oppgave om måten Alvdals hytteeiere med bostedsadresse utenfor Alvdal, bruker bygdas natur og øvrige tilbud på.  - Mandag er siste frist, og jeg håper på så mange svar som mulig innen da, sier Evenstad-studenten. 

Det nærmer seg frist for å sende inn svar på spørreundersøkelsen blant Alvdals hytteeiere og hyttebrukere med bostedsadresse utenfor kommunen. Alt fra inntrykk av kommunens tilbud til måten de ferdes og bruker bygdas tilbud av natur, arrangementer og handel på.  - Svarprosenten ser ut til å bli bra om det kommer inn mange nå mot slutten, sier student Øyvind Lohn, og håper folk fyller ut skjemaene i løpet av de neste dagene.

Alvdal midt i væla hadde et oppslag om Evestad-student Øyvind Lohns arbeid i starten av september. Porto og kopiering er sponset av Alvdal kommune, hvor org.sjef Per Arne Aaen i likhet med Lohn nå håper på så mange svar som mulig fram mot svarfristen 1.oktober.

HER kan du se hva vi i Alvdal midt i væla skrev om undersøkelsen 6.september, og vi deler oppfordringen om å sende inn svar som vil være verdifulle for både kommune og næringsliv i bygda vår.

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse