annonse
FriluftSCOOTERLØYVER: Seks løyver for leiekjøring med snøscooter er delt ut for perioden fra kommende vinter til ut mai 2015. Ill.foto.

Snøscooterløyvene for kommende vinter og fram til mai 2015 er fordelt. Dette er en sak vi vet opptar spesielt bygdas hytteeiere, og her er oversikt over de det kan tas kontakt med for leiekjøring kommende periode.

Seks løyver for leiekjøring med snøscooter er delt ut for kommende periode.  Her er de som etter søknad har fått tildelt løyve for perioden 1.november - 31.mai 2015, med reservesjåfør i parantes:

 • Savalen Bygde- & Hytteservice ved John Strømshoved (Einar Fremmergård)
 • Alvdal Hytteservice ved Olav Magne Samuelshaug (Vidar Samuelshaug)
 • Ole Sørhuus (Hans Kristian Øverland)
 • Arnfinn Steihaug (Sigmund Kveberg Paaske)
 • Kjell Ole Furuli (Johan Furuli)
 • Øynes Gartneri ved Arne Dagfinn Øynes (Alf Kristian Øynes)

Leiekjøringen er vedtatt med utgangspunkt i paragraf 5 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Her står det følgende for vilkårene som skal gjelde for leiekjøringen:

a) Fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg

 • transport mellom veg/hytte
 • tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
 • transport for massemedia på reportasjeoppdrag
 • transport av funskjonshemmede
 • transport av ved
 • transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts paragraf 6

b)  Funskjonshemmede

c) Eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 kilometer fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a)

d) Kjøring i utmarksnæring for fastboende

e) Transport av ved ut over det som følger av denne forskrifts paragraf 3 første ledd bokstav g

 • Ingen kommentarer funnet
annonse