annonse
Friluft

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 TILVEKST: Ut fra telling beregner utvalget i Sølnkletten villreinområde at stammen før jakt er på ca. 1160 dyr. Foto: Wikipedia

Etter en god telling fra fly beregner utvalget i Sølnkletten villreinområde stammen før jakt til å være på rundt 1160 dyr, med 23% tilvekst.

Det melder I Sollia. Villreinutvalget sier at vinterstammen skal reduseres ned mot 700 dyr og legger ut fra dette opp til et jaktuttak på omkring 250 dyr til høstens jakt.  
  – Vinterbeitet er ingen minimumsfaktor i Sølnkletten. Kondisjonen og produksjonen virker å være stabilt god, skriver utvalget i sin årsrapport.
  På bakgrunn av størrelsen på vinterbestanden og erfaringsvis fellingsprosent, forslås kvoten til 650 dyr. Fordelingen foreslås som en normalfordeling med 10 % frie dyr, 55 % fritt under 50 kg og 35 % kalv.

Ivar Thoresen
Redaksjonen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse