annonse
Friluft

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 VIL UTREDE: Roar Nilsen (til venstre) og Egil Rønning i Tynset & Alvdal Snøscooterforening søker kommunal støtte til arbeidet med å utrede traseer for framtidige scooterløyper i Alvdal. Foto: Ivar Thoresen

Nystartete Tynset & Alvdal Snøscooterforening søker Alvdal kommune om 50.000 kroner i støtte fra næringsfondet. Pengene skal gå til arbeidet med framtidige scootertraseer i Alvdal.

Den lokal snøscooterforeningen ble stiftet i mars i år, og jobber nå med å få etablert fremtidige scootertraseer. Det har blant annet vært et møte mellom kommunen og foreningen, der kommunen tydelig signaliserte ønsket om engasjement fra scooterfolket sjøl for å få etablert mulige scooterløyper, og at dette må skje gjennom privat reguleringsplan.

Ligger til rette

Det er forarbeidet til en konsekvensutredning og reguleringsplan Tynset & Alvdal Snøscooterforening nå er i gang med, og som de søker om kommunal støtte for å finansiere.
  Foreningen skriver i søknaden at siden dette i utgangspunktet er en kommunal satsing det er politisk enighet om, mener de at det bør ligge til rette for god støtte til videre arbeid med etablering av løyper i kommunen.

Omfattende arbeid

Konsekvensutredningen innebærer innhenting og etablering av grunnlagsdata, digitalisering av løypetraseene og dialog med berørte grunneiere.
  Når dette er avklart vil det videre planarbeidet fortsette med blant annet utredning av støy, eventuelle konflikter med verneområder, nasjonale villreinområder, naturmangfold, friluftsliv/friluftsområder, kryssing av kjørevei og rasutsatte områder samt utarbeidelse av planprogram, oppstartsmøte med kommunene, samt utarbeidelse av reguleringsplankart, planbestemmelser og planbeskrivelser.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse